Dėl Kęstučio Strupo skyrimo į vadovaujamas pareigas bus prašoma STT išvados
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su lai­ki­nuo­ju San­ta­ros kli­ni­kų va­do­vu Juo­zu Rais­tens­kiu su­ta­rė, kad dėl įta­ri­mų pikt­nau­džia­vi­mu nu­ša­lin­to kli­ni­kų va­do­vo Kęs­tu­čio Stru­po sky­ri­mo į nau­jas va­do­vau­jan­čias par­ei­gas bus pra­šo­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) iš­va­dos.

„Sutarėme taip, kad mes duosime pavedimą, kad būtų tiesiog kreiptasi pagal galiojančius teisės aktus dėl antikorupcinio vertinimo, taip, kaip priklauso visiems konkursą laimėjusiems vadovams, ir tada spręsime bendrai“, – BNS teigė ministras.

„Jei to reikalauja įstatymas, tai be abejo, nors iki šiol dešimtmečiais tokios praktikos Santaros klinikose nebuvo – centrų vadovai, skyrių vedėjai buvo laikomi klinikinėmis disciplinomis ir dėl to į STT nebuvo kreipiamasi“, – savo ruožtu BNS po susitikimo su ministru antradienį sakė J. Raistenskis.

Santaros klinikų dalininkas yra ir Vilniaus universitetas, jis pritaria kreipimuisi į STT.

„Atsižvelgiant į tai, kad, kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, yra gautas anoniminis skundas dėl buvusio konkurso rezultatų ir profesoriui Kęstučiui Strupui yra pareikšti įtarimai, manome, kad kreipimasis į STT dėl antikorupcinio vertinimo būtų prasmingas“, – sakoma universiteto BNS pateiktame komentare.

Prieš mėnesį Santaros klinikas supurtė korupcijos skandalas, įtarimai pareikšti generaliniam įstaigos direktoriui K. Strupui ir dar bent dešimčiai asmenų.

Piktnaudžiavimu įtariamas K. Strupas teismo sprendimu pusmečiui yra nušalintas nuo pareigų, tačiau praėjusią savaitę laimėjo konkursą į kitas vadovaujamas pareigas klinikose – jis turėtų tapti Pilvo chirurgijos centro vadovu.

Ministro nuomone, minėtas konkursas yra dar vienas įrodymas, kad šiai gydymo įstaigai reikalingas laikinas vadovas iš šalies. Kandidatą, kuris galėtų perimti vadovavimą klinikoms, ministras yra pateikęs antrajam dalininkui – Vilniaus universitetui. Anot A. Verygos, jo siūlomas kandidatas – ne medikas.

„Berods balandžio 16 dieną yra paskirtas kitas dalininkų susirinkimas, (...) tai aš esu savo kandidatą jiems pateikęs, universitetas yra žadėjęs savo kandidatus pateikti, iki tol darbine tvarka mes susitiksime dar su rektoriumi apsitarti dėl tų kandidatūrų, kai įvertinsime viena ir kita pusė, ir dalininkų susirinkime turėtume priimti sprendimą“, – aiškino ministras.

Jo vertinimu, nevisiškai tinkamai pasielgė tiek universitetas, tiek pačios klinikos, neatsiklausdamos ministerijos pozicijos dėl konkurso į Pilvo chirurgijos centro vadovo postą eigos. Tuo metu universitetas nurodė, kad ir aukštoji mokykla apie konkursą, kuriame dalyvavo ir nugalėjo K. Strupas, sužinojo tik šią savaitę.

„Dalininkai paskutiniame pasitarime buvo aptarę galimybę K. Strupui dirbti gydytoju, tačiau informacija apie laimėtą konkursą į pilvo chirurgijos centro vadovo pareigas mums taip pat buvo nauja“, – sakoma universiteto BNS pateiktame komentare.

Specialiųjų tyrimų tarnyba vasarį paskelbė Santaros klinikose tirianti galimą kyšininkavimo mechanizmą, kai už laimėtus viešuosius pirkimus iš įmonių reikalauta neteisėto finansinio atlygio, kuris užmaskuotas kaip parama.

BNS turimi dokumentai rodo, kad tokiu būdu K. Strupas įtariamas taręsis mažiausiai penkis kartus, Santaros klinikose vykstant viešiesiems pirkimams informacinių technologijų srityje.

Prokuroras Romualdas Betingis praėjusią savaitę BNS sakė, kad tyrime yra daugiau kaip dešimt įtariamųjų, keturi įtariami asmenys – klinikų darbuotojai.