Dėl kanapių reklamos „Facebook“ RRT fiksavo žalingo turinio augimą internete
Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (RRT) tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį ga­vo 1069 pra­ne­ši­mus apie ne­tei­sė­tą ar ža­lin­gą tu­ri­nį in­ter­ne­te – pen­kis­kart dau­giau nei 2016 me­tų lie­pą-rug­sė­jį, kai bu­vo gau­ta 210 pra­ne­ši­mai.

„Toks išaugęs pranešimų skaičius susijęs su gautais pranešimais apie narkotinių medžiagų (kanapių) reklamą ir platinimą socialiniame tinkle „Facebook“ – iš viso buvo gauti 766 tokie pranešimai“, – rašoma RRT pranešime spaudai.

Po atlikto tyrimo, tolesnių veiksmų imtasi 253 atvejais. 158 pranešimai persiųsti kitų šalių interneto paslaugų teikėjams apie jų tinkluose esantį neteisėtą turintį, siekiant kuo skubiau jį pašalinti. Iš šių pranešimų 132 pranešimai persiųsti „Facebook“ administratoriams apie kanapių platinimą socialiniame tinkle.

Dar 76 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių karštosioms linijoms. 16 pranešimų perduoda tolesniam tyrimui policijai, 3 pranešimai perduoti Žurnalistų etikos inspektoriams, įtariant neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją.

RRT interneto karštoji linija Lietuvoje pagal Europos Komisijos Saugesnio interneto projektą veikia nuo 2007 metų. Šiuo metu 45 pasaulio šalyse veikia 51 tokios linijos, kurias jungia INHOPE. RRT karštoji linija yra INHOPE narė nuo 2008 metų.