Dėl Ignalinos AE uždarymo finansavimo ruošiamasi karštoms deryboms
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ža­da to­liau fi­nan­suo­ti ne­be­vei­kian­čios Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) už­da­ry­mą, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Anot jo, to­kį pa­ža­dą jis iš­gir­do iš eu­ro­ko­mi­sa­ro Guent­he­rio Oet­tin­ge­rio, at­sa­kin­go už ES biu­dže­tą.

„Jie (ES – BNS) supranta mūsų poreikį. (...) Komisaras Oettingeris pasakė, kad puikiai supranta šią padėtį ir kad tai – Europos įsipareigojimas ir jis bus garbingai vykdomas. Čia citavau, kad bus garbingai vykdomas įsipareigojimas“, – ketvirtadienį po susitikimo su Europos Komisijos nariu Vilniuje žurnalistams sakė V. Pranckietis.

„Mes tiesiog sakome, koks yra finansavimo poreikis ateičiai. Turime aiškų planą – iki 2038 metų turėtume uždaryti, sulyginti su žeme ir pasėti pievą vietoje atominės elektrinės“, – pridūrė Seimo vadovas.

Tačiau, anot jo, Lietuva artimiausiu metu turės pagrįsti, kodėl reikia pratęsti finansavimą Ignalinos AE uždarymui.

„Jie (Europos Komisija – BNS) tą planą (finansavimo – BNS) ruošiasi pristatyti ir prašo mūsų dalyvauti diskusijoje, kad būtų įvardinti skaičiai ir jų pagrindimas, nuoseklumas“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.

Jo teigimu, ES reikalavimu 2009 metais galutinai uždarytos jėgainės išardymo darbams dar trūksta apie 1,5 mlrd. eurų, o iš ES tikimasi gauti 1,2 mlrd. eurų.

Ignalinos AE pirmasis reaktorius uždarytas 2004-asiais, antrasis – po 5 metų. 2011 metais planuota, kad darbai bus baigti 2029 metais, vėliau data pratęsta iki 2038 metų.

Lietuva siekia susiderėti su Briuseliu, kad po 2020 metų jis toliau remtų jėgainės uždarymą, tačiau energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas nesitiki lengvų derybų – jo žodžiais, kiek Lietuva gaus lėšų, paaiškės tik paskutinę naktį.

Ignalinos AE uždarymo projektui 2014–2020 metais skirta 450,8 mln. eurų, 2007–2013 metais – 837,4 mln. eurų.