Dėl baudos „Lietuvos geležinkeliams“ kreipsis į ES teismą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė įpa­rei­go­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ kreip­tis Eu­ro­pos Są­jun­gos teis­mą dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skir­tos 28 mln. eu­rų bau­dos už ge­le­žin­ke­lio ruo­žo į Lat­vi­ją iš­ar­dy­mą, pra­ne­šė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Premjeras Saulius Skvernelis sakė, kad taip pat priimtas sprendimas „atkurti infrastruktūrą“ – atstatyti 2008 metais išardytą 19 kilometrų ilgio ruožą iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos į Rengę Latvijoje.

„Šiandien (trečiadienį – BNS) buvo klausimas, kaip elgtis dėl Komisijos skirtos baudos. Buvo priimtas sprendimas įpareigoti „Lietuvos geležinkelius“ kreiptis dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo. Taip pat dėl Rengės ruožo funkcionalumo atstatymo – pirmiausiai „Lietuvos geležinkeliai“ turės padaryti projektą, suderinti jį su Europos Komisija, projektą pristatyti Susisiekimo ministerijai, kuri pristatys jį Vyriausybei ir spręsime, kur rasti finansų „, – trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Pasak jo, bus kreipiamasi į ES Bendrąjį Teismą. Ministras teigė negalintis pasakyti, kiek gali trukti skundo nagrinėjimas: „Tikrai ne mėnesio klausimas, bus ilgiau“.

„Tikime, kad turime argumentų dėl baudos sumažinimo. Reikia vertinti, kad pats bylos nagrinėjimas tęsėsi daug metų, tai ne tik dėl Lietuvos veiksmų, bet ir dėl Komisijos veiksmų pakankamai ilgai tęsėsi byla. Metai yra multiplikatorius skaičiuojant baudą, taip kad tuos dalykus reikia vertinti. Tikimės, kad tie dalykai gali sumažinti baudą arba galbūt net panaikinti“, – kalbėjo R. Masiulis.

Anot premjero ir susisiekimo ministro, Rengės ruožas tikriausiai bus atstatomas „Lietuvos geležinkelių“ lėšomis.