Daugėja skundų dėl duomenų apsaugos žiniasklaidoje
Dau­giau­sia skun­dų Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­ba su­lau­kia dėl in­ter­ne­ti­nės ži­niask­lai­dos, dau­gė­ja nu­sis­kun­di­mų dėl duo­me­nų ap­sau­gos.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pranešė per pirmąjį šių metų pusmetį gavusi 137 skundus, dar 8 tyrimai pradėti Tarnybos iniciatyva. Priimta per šimtą sprendimų, nepagrįstais pripažinti 46 skundai.

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė sako, kad skundų padaugėjo nuo 2016-ųjų, kai į tarnyba kreiptasi 115 kartų.

„Vis dažniau skundžiamasi dėl internete paskelbtos informacijos. Šių metų aktualija – augantis domėjimasis duomenų apsauga dėl gegužę pradėto taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Mūsų Tarnyba prižiūri, kaip laikomasi asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse žurnalistikos ar akademinės, meninės ir literatūrinės raiškos tikslais. Per pastaruosius mėnesius gauti 22 skundai, išaugo užklausų ir konsultacijų skaičius“, – pastebi G. Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

Daugiausia skundų gauta dėl internete paskelbtos informacijos – 106, 14 –spaudoje, 20 –televizijų programose, 3 –interneto televizijose, po 1 – dėl radijuje ir knygoje paskelbtos informacijos.

Daugiausia, 104 skundus pateikė fiziniai asmenys, juridiniai asmenys į tarnybą kreipėsi 36 kartus. Dar 44 pranešimus pagal kompetenciją tirti persiuntė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Inspektoriaus tarnyba 20 skundų pripažino pagrįstais visa apimtimi (pernai – septynis), 14 skundų pripažinta iš dalies pagrįstais –2017 metais tokių buvo 16. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo nepagrįstų skundų skaičius – jų buvo 46 (2017 metų pirmąjį pusmetį – 31).

Šiemet keturis kartus taikyta mediacija, kai šalys susitaikė, 12 skundų tyrimas nutrauktas asmenims jų nepatikslinus.

Taip pat pirmąjį pusmetį nustatyti penki garbės ir orumo pažeidimai (pernai – aštuoni), kaip ir pernai, šeši privatumo pažeidimai, taip pat 11 asmens duomenų pažeidimų (2017-aisiais – penki).

Dėl neteisingai, netiksliai ir šališkai paskelbtos informacijos nustatyta 11 pažeidimų (2017 metais – 12), septyni – dėl nuomonių įvairovės neužtikrinimo. Keturiais atvejais nustatyti kiti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai.

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimai fiksuoti 9 kartus, išsiųsta 17 rekomendacinio pobūdžio raštų interneto portalams dėl įstatymą pažeidžiančios informacijos pašalinimo. Visais atvejais į Tarnybos rekomendacijas reaguota nedelsiant.