Darius Jauniškis: Lietuvos lenkų ryšiai su Rusijos ambasada nebėra glaudūs
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis sa­ko, kad šie­me­ti­nė­je na­cio­na­li­nių grės­mių at­as­kai­to­je ne­be­mi­ni­ma vie­tos len­kų bend­ruo­me­nė, nes „si­tua­ci­ja yra pa­ge­rė­ju­si“.

„Tai reiškia, kad situacija yra pagerėjusi“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Seime sakė D. Jauniškis, atsakydamas į klausimą, kodėl nebeminimi Lietuvos lenkų bendruomenės ryšiai su Rusijos ambasada.

Perklaustas, ar tai reiškia, kad ryšių nebėra, arba jie ne tokie glaudūs, VSD vadovas atsakė: „Tai reiškia, kad jie nebeglaudūs“.

Pernai Lietuvos žvalgybos skelbė, kad suteikus išskirtines teises lenkų bendruomenei, būtų sudarytos prielaidos Rusijai ir jos įtakos grupėms reikalauti tų pačių teisių ir galiausiai išskirtinio statuso rusų bendruomenėms visose Baltijos valstybėse.

Tuomet teigta, kad šiuos Rusijos siekius patvirtina ir Rusijos ambasados Vilniuje koordinuojamų tėvynainių politinis bendradarbiavimas su Vilniaus krašto lenkų bendruomenei atstovaujančiais asmenimis.

Šių metų dokumente tokių teiginių nėra.