Dar vienas pasitarimas dėl vaiko teisių apsaugos reformos
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trės at­sto­vė spau­dai Jur­gi­ta Ja­covs­kie­nė BNS sa­kė, kad pa­si­ta­ri­me bus kal­ba­ma, kaip įgy­ven­di­na­mi su­pla­nuo­ti dar­bai. Tarp su­pla­nuo­tų nau­jo­vių yra pri­va­lo­mas psi­cho­lo­gų da­ly­va­vi­mas vai­kų apk­lau­so­se, už šį klau­si­mą at­sa­kin­ga Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

„Šiame etape kalbama apie psichologus, jų administravimo tvarką“, – sakė J. Jacovskienė.

Panašus pasitarimas Vyriausybėje vyko prieš dvi savaites. Po jo teisingumo ministrė Milda Vainiutė sakė, kad tvarka, pagal kurią apklausoms bus pasitelkiami psichologai ir apmokamos jų paslaugos, turi būti baigta derinti iki kovo 15 dienos.

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas žurnalistams po šio susitikimo aiškino, kad iki šiol psichologai dalyvauja tik dalyje apklausų, o nuo liepos jų reikės gerokai daugiau, tačiau rūpintis psichologais, anot jo, – ne policijos darbas.

Už vėluojantį pasirengimą nuo liepos įsigaliosiančioms vaiko teisių apsaugos naujovėms prezidentė Dalia Grybauskaitė vasario pradžioje sukritikavo Vyriausybę, tačiau Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis ir ministrai aiškino, kad reformai bus spėta pasirengti.

Liepą turinti startuoti vaiko teisių apsaugos reforma, be kita ko, numato savivaldybėse dabar veikiančių vaiko teisių apsaugos skyrių pavaldumo perdavimą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Nustatyta bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie galbūt pažeidžiamas vaiko teises: gavę pranešimą apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galbūt kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, vaiko teisių apsaugos specialistai šį pranešimą turėtų patikrinti tą pačią dieną. Pranešimai apie kitus vaiko teisių pažeidimus turėtų būti patikrinti per tris dienas.

Priimtas įstatymas su vaikais dirbančius žmones įpareigoja pranešti pastebėtus vaiko teisių pažeidimus, priešingu atveju jiems grės atsakomybė, išskiriami grėsmės vaikui lygiai, tarnybų veiksmai pagal kiekvieną grėsmės lygį. Įstatyme nustatyti atvejo vadybos principai ir tvarka, įtvirtinama mobilių komandų, skirtų darbui su šeima, veikla.