Dar 34 Lietuvos kariai pradeda tarnybą Malyje
34 Lie­tu­vos ka­rių bū­rys nuo tre­čia­die­nio pra­de­da tar­ny­bą Jung­ti­nių Tau­tų (JT) tai­kos pa­lai­ky­mo ir sta­bi­li­za­vi­mo mi­si­jo­je Ma­ly­je (MI­NUS­MA).

Kariai prisijungs prie čia jau esančių kolegų ir tarnaus Vokietijos kontingento sudėtyje ir bus atsakingi už pajėgų apsaugos užtikrinimą karinės bazės teritorijoje Gao provincijoje Malio rytinėje dalyje, informuoja Užsienio reikalų ministerija (URM).

Tarnybą pradedančius karius Malyje pasveikino su darbo vizitu viešintis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

„Suprasdama, kad padėtis Malyje lemia viso Sahelio regiono stabilumą ir tuo pačiu daro tiesioginę įtaką Europai, ypač neteisėtos migracijos kontekste, Lietuva prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti Malio taikos procesą“, – teigė ministras L. Linkevičius.

Lietuvos kariai misijoje MINUSMA Malyje dalyvauja nuo 2016 metų rugpjūčio mėnesio. Atvykus naujajam būriui, šiandien Malyje iš viso tarnauja 39 Lietuvos kariai. Anot ministro, dabartinio dydžio Lietuvos karių skaičių misijoje numatoma išlaikyti iki 2019 metų.

Lietuvos kariai nuo 2013 metų pavasario kasmet rotacijos būdu taip pat dalyvauja Malyje vykdomoje Europos Sąjungos mokymo misijoje, kurioje šiuo metu dalyvauja 2 Lietuvos kariai.

Lietuvos URM šiemet finansuoja pirmąjį dvišalį vystomąjį projektą Malyje, Lietuva taip pat skyrė Maliui humanitarinę pagalbą per Tarptautinį raudonojo kryžiaus komitetą. Praėjusiais metais Lietuvos parama Malį pasiekė per Jungtinių Tautų Pasaulinę maisto programą.

Malis nuo 2012 metų išgyvena politinę ir saugumo krizę. Prieš daugiau nei dvejus metus pasirašyto taikos susitarimo tarp Malio vyriausybės ir sukilėlių šalies šiaurėje įgyvendinamas išlieka lėtas ir sudėtingas.

Seimas 2015-aisiais suteikė mandatą Lietuvos kariams ir krašto apsaugos civiliams dalyvauti JT taikos palaikymo ir stabilizavimo misijoje Malio Respublikoje. praėjusią savaitę mandatas pratęstas iki 2019-ųjų pabaigos.