Dalios Grybauskaitės žodis valdančiųjų neišgąsdino
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pri­stab­dė iki šiol be jo­kių truk­džių lė­ku­sį Sei­mo pa­lai­min­tų re­for­mų trau­ki­nį. Va­kar ji ve­ta­vo įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios tu­rė­jo su­da­ry­ti prie­lai­das pert­var­ky­ti gy­dy­mo įstai­gų tink­lą. Val­dan­tie­ji nu­si­leis­ti ne­ke­ti­na.

Pasikonsultavusi su medikais, konstitucinės teisės specialistais, už sveikatos apsaugą atsakingais politikais prezidentė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti septynis įstatymus dėl gydymo įstaigų pertvarkos.

Pasak prezidentės Dalios Grybauskaitės, gydymo įstaigų likimą turi lemti įstatymu nustatyti standartai, o ne vienasmeniai ministro sprendimai, politiniai interesai ar rinkimų pažadai.

Šiuos teisės aktus, kaip ir daugybę kitų su mokesčių, pensijų, švietimo reformomis susijusių įstatymų pataisų, Seimas priėmė baigdamas pavasario sesiją. Motyvas vetuoti sveikatos sistemos pertvarkos pataisas buvo kai kurių nuostatų prieštaravimas Konstitucijai, taip pat Seime padaryti procedūriniai pažeidimai.

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis vakar pareiškė siūlysiantis Seimui atmesti prezidentės veto. Jo akimis, pateikti argumentai nėra solidūs. „Tiesiog siūlysiu Seimui atmesti veto, nes nėra argumentų. Tiesiog – šnekėjimas, kad Seimas nekonstituciniu būdu priėmė tą sprendimą“, – teigė R. Karbauskis. Anot jo, šaukti neeilinės sesijos dėl prezidentės veto neketinama.

Būtina taisyti

Sveikatos apsaugos ministras ėmėsi svarbių žingsnių gydymo įstaigoms pertvarkyti, tačiau net geriausi sprendimai, pasak valstybės vadovės, negali būti priimami prasilenkiant su Konstitucijos nuostatomis. Jos žodžiais, šiai pertvarkai būtinos įstatymų pataisos suvaržo Konstitucijos garantuojamą paciento teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę. Todėl D. Grybauskaitė siūlo neatidėliojant taisyti antikonstitucines nuostatas, kad reformos nestabdytų pakartotiniai kreipimaisi į Konstitucinį Teismą (KT), o pati pertvarka, kaip ir numatyta, pajudėtų jau nuo 2019-ųjų sausio 1 dienos.

Šalies vadovė ragina įtvirtinti įstatymuose aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinamos gydymo įstaigos, jų gebėjimas užtikrinti pacientams saugias, greitas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Pasak prezidentės, gydymo įstaigų likimą turi lemti įstatymu nustatyti skaidrūs standartai, o ne vienasmeniai ministro sprendimai, politiniai interesai ar rinkimų pažadai. D. Grybauskaitė taip pat siūlo aiškiai apibrėžti įstatymuose Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų panaudojimo ir sutarčių su gydymo įstaigomis sudarymo tvarką.

KT yra išaiškinęs, kad biudžeto lėšomis gali būti finansuojama tik gyvybiškai būtina medicinos pagalba, o PSDF įmokos, kurias kiekvienas asmuo moka pats, turi garantuoti paciento teisę ir laisvę pasirinkti norimą sveikatos priežiūros įstaigą. Tai reiškia, jog žmogaus pasirinktai ligoninei turi būti užtikrintas atsiskaitymas už suteiktas paslaugas iš PSDF. Iš šio fondo sveikatos apsaugai kasmet skiriama 1,6 mlrd. eurų. KT taip pat yra pabrėžęs, kad tais atvejais, kai sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos naudojant PSDF lėšas, negali būti pažeistas sąžiningos konkurencijos reikalavimas ir valstybinėms įstaigoms negali būti teikiamas prioritetas privačių įstaigų atžvilgiu.

Ministras apgailestavo

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga vakar teigė apgailestaujantis, kad gydymo įstaigų pertvarką vetavusi prezidentė nepateikė pastabų anksčiau. „Labai gaila, jog nesklandumų kilo tik šiame etape. Visi reforminiai teisės aktai buvo nuolat derinami su prezidentės komanda, tad teisinius neaiškumus buvo galima išspręsti iki priėmimo Seime“, – apgailestavo A. Veryga. Ministras pripažino, kad D. Grybauskaitės sprendimas nebuvo netikėtas, nes tam tikrų pastabų dėl įstatymų pataisų ji išsakė praėjusią savaitę vykusiame susitikime. Dėl teisinių klausimų ir galimo neatitikimo Konstitucijai A. Veryga žadėjo pakartotinai konsultuotis su teisininkais bei prezidentės komanda. „Labai gaila, kad reformos sprendimai vėluoja, nes kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos jau dabar susiduria su įvairiais sunkumais, o savivaldybių merai laukia nutarimų, kurie leistų efektyviau organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą“, – kalbėjo ministras. Jis patikino, jog pakeitimų tikslas nėra uždaryti ligonines ar kaip nors išskirtinai diskriminuoti privačias sveikatos priežiūros įstaigas. Pasak A. Verygos, įstatymų pakete numatytas ne vienas sprendimas, susijęs su skaidresne ir efektyvesne įstaigų valdysena, – valdybos valdymo modelio įteisinimas, regionų tarybos, vadovų rotacija, nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, sprendimai, susiję su taip trūkstamų slaugos paslaugų teikimo išplėtimu.

Skųs KT

Seimo Sveikatos reikalų komiteto nario konservatoriaus Antano Matulo teigimu, vetuodama gydymo įstaigų pertvarkos projektus prezidentė pasielgė išmintingai. „Siekiant pristabdyti sveikatos sistemoje siautėjantį A. Verygą veto buvo būtinas“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino parlamentaras. Tačiau šalies vadovė, jo akimis, akcentavo toli gražu ne visus motyvus, dėl kurių minėti teisės aktai privalo būti taisomi. „Ten yra daugybė pažeidimų, kurie demokratinėje valstybėje tiesiog neįsivaizduojami“, – pabrėžė A. Matulas.

Pasak Seimo nario, šantažuojamos ir žlugdomos regiono ligoninės, gydymo įstaigoms diferencijuotai skirstomi pinigai, stengiamasi eliminuoti privačią mediciną, žaidžiama su kompesuojamųjų vaistų sąrašu ir t. t. A. Matulas neslėpė, kad dėl minėtų projektų jau parengtas kreipimasis į KT. Jį pasirašė per 60 Seimo narių. „Jei nebus rimtų pataisų, tikrai kreipsimės į KT“, – žadėjo konservatorius.