Dalios Grybauskaitės susitikimas su Donaldu Trumpu rodo, kad Lietuva – svarbi
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ba­lan­džio pra­džio­je lan­ky­sis Va­šing­to­ne ir da­ly­vaus Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Šis su­si­ti­ki­mas, pa­sak „The He­ri­ta­ge Foun­da­tion“ va­do­vo ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­to Ja­mes Jay Ca­ra­fa­no, par­odo, ko­kia svar­bi yra Lie­tu­va, ki­tos Bal­ti­jos ša­lys ir kaip ne­si­kei­čia JAV po­li­ti­ka dėl svar­bių ir stra­te­gi­nių klau­si­mų pa­sau­ly­je.

Lietuvos vadovė kartu Latvijos prezidentu Raimondu Vėjuoniu, Estijos prezidente Kersti Kaljulaid ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu praėjus porai dienų po Šv. Velykų susitiks Vašingtone ir, manoma, aptars aktualius regiono ir transatlantinius klausimus. LŽ paklausė James Jay Carafano kokios žinios Baltijos šalių vadovai gali tikėtis iš JAV prezidento D. Trumpo ir kokia yra tokio susitikimo reikšmė.

Taigi, mes nesakysime, kad jūs galite elgtis kaip norite, tarkime Gruzijoje ar Ukrainoje, o mes savo ruožtu elgsimės kaip norime Sirijoje. JAV tvarkysis su šiais klausimais atskirai ir taip, kaip tuo metu atrodys teisinga.

– Lietuvos prezidentė kartu su kitų Baltijos šalių vadovais susitiks su D. Trumpu, kaip manote kokią žinią JAV prezidentas perduos Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentams, apie ką bus diskutuojama?

– Lietuva yra svarbi Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) ir šis vizitas tai parodo. Taip pat galime matyti kokia nuosekli yra JAV politika, kuri yra aiškiai pažymėta JAV nacionalinio saugumo ir gynybos strategijose, biudžete. Manau nesuklysiu pasakęs, kad tiek JAV prezidentas, tiek Senatas sutinka, jog vienas svarbiausių JAV interesų yra Vakarų ir Rytų Europos stabilumas ir saugumas. Ši administracija supranta, kad NATO yra labai svarbi to dalis, JAV nori stiprios Aljanso bendrystės ir vertina valstybes, kurios siekia bendrų gynybos tikslų, kooperacijos.

Taip pat svarbu paminėti, kad Europos stuburas yra stiprus tarpusavio bendradarbiavimas, kuris apima tiek Šiaurės šalis, tiek Baltijos valstybės. Tai – svarbus regiono stabilumo šaltinis. Lietuva yra svarbi partnerė ir šis valstybių vadovų susitikimas tik dar kartą tai patvirtins.

Tiesa, šiuo momentu vyksta pasikeitimai Valstybės departamente, bet nemanau, kad tai, jog valstybės sekretorius Rexas W. Tillersonas palieka savo postą gali kaip nors paveikti planuojamą valstybių vadovų susitikimą. Tie žmonės, kurie rūpinasi Europos reikalais Valstybės departamente – lieka, politika niekaip nesikeičia, politikos vektoriai ir prioritetai taip pat lieka aiškūs.

– JAV ir Baltijos šalys turi nemažai bendrų sąlyčio taškų. Mes bendradarbiaujame ne tik saugumo ir gynybos srityse, bet ir kitose srityse. Kokie mūsų santykiai?

– Santykiai tarp JAV ir Baltijos šalių bendrai ir Lietuvos atskirai nėra vien diskusijos apie saugumą ir gynybą. Yra ir kitų sričių, kur mes bendradarbiaujame, randame bendrą kalbą. Taigi, yra ne tik antraštės, skelbiančios apie JAV ir Baltijos šalių karines pratybas, yra ir ekonominiai, energetiniai ryšiai. JAV išties susidomėjusi galimybėmis bendradarbiauti šiose srityse. Nes tai – tokios pat svarbios vietos, kaip ir gynyba ar saugumas.

Taigi, JAV su Rytų Europa kalba ir apie kultūrą, ekonomiką. JAV gyvena gana daug išeivių iš Rytų ir Centrinės Europos, Baltijos šalių, todėl santykiai yra gilesni, apima daug aspektų.

Aš manau, kad Lietuva ir kitos Rytų ir Centrinės Europos šalys yra Europos ateitis. Ir JAV tai supranta, kaip supranta ir transatlantinio bendradarbiavimo svarbą. Šis bendradarbiavimas nėra tik apie JAV, Vokietiją ir Didžiąją Britaniją, jis apima visus Europos partnerius.

– Prieš kelias dienas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo perrinktas dar vienai kadencijai. Kokie yra JAV ir Rusijos santykiai šiuo metu, ar galima tikėtis pokyčių?

– JAV prezidentas nori to paties, ko, manau, nori daugelis europiečių – gero ir darnaus bendradarbiavimo su Rusija. Tikiu, kad tokių norų turi daugelis lyderių Europoje, bet JAV supranta, kad niekada nebendradarbiaus su Rusija, jei ši veiks prieš JAV interesus. O vienas svarbiausių JAV interesų yra stabilumas ir taika Europoje. V. Putinas paprasčiausiai turi tai suprasti. Manau JAV yra pakankamai aiškiai pasakiusi, kas jai yra svarbu ir kad yra tokių klausimų, ties kuriais amerikiečiai nenusileis. Tai ir Baltijos šalių saugumas, stabilumas Ukrainoje, Gruzijoje.

Paskutiniu metu mes matėme nemažai Rusijos veiksmų, kurie kelia susirūpinimą – dalykai, kurie vyksta Didžiojoje Britanijoje, Sirijoje ir kitur. Situacijose kur susiduria JAV ir Rusijos interesai mes esame labai tiesūs – tai įrodo ir sankcijos Rusijai, NATO šalių bendradarbiavimas ar papildoma parama Gruzijai bei Ukrainai. Visa tai vyksta tam, kad Rusija negalėtų sukompromituoti taikos ir stabilumo Aljanso bendruomenėje.

Žinoma, mes norėtume, kad Rusija veiktų atsakingiau, bendradarbiautų, bet mes netoleruosime veiksmų, kurie grasintų mums ar mūsų sąjungininkams.

Rusijos prezidento rinkimai nieko nepakeitė ir niekas neabejojo, kad jis (V. Putinas) laimės rinkimus. Manau niekas neabejoja, kad pasibaigus šiai kadencijai jis sugalvos kitų būdų, kaip likti valdžioje – ras sau įpėdinį arba vėl taps ministru pirmininku. Realybė yra tokia, kad santykiai tarp JAV ir Rusijos – nepasikeis, tai yra – nepagerės, nebent Rusija pradėtų iš esmės keisti savo politiką. Rinkimai ir visa kita žinoma įdomu, bet tai nieko nekeičia, ypatingai, jei pasižiūrėtume į JAV strategiją ir prioritetus.

– JAV ir Rusijos interesai susikerta daugelyje vietų, tarkime Sirijoje ar Ukrainoje. Kaip JAV sprendžia šias dilemas?

– JAV nori parodyti savo paramą Rytų Europos partneriams, taigi Gruzija ir Ukraina nelieka be paramos ir dėmesio. Šių valstybių gerbūvis taip pat lemia stabilumą Rytų Europoje, net jei jos ir nėra NATO ir Europos Sąjungos narės.

Heritage Foundation vadovas ir tarptautinių santykių ekspertas James Jay Carafano. Wikimedia. org nuotrauka.

JAV neketina derėtis su Rusija dėl dalykų, kurie yra mūsų gynybinių interesų sferoje. Nesvarbu ar tai būtų Rytų Europa ar Artimieji Rytai. Taigi, mes nesakysime, kad jūs galite elgtis kaip norite, tarkime Gruzijoje ar Ukrainoje, o mes savo ruožtu elgsimės kaip norime Sirijoje. JAV tvarkysis su šiais klausimais atskirai ir taip, kaip tuo metu atrodys teisinga.

Mes suprantame, kad nėra stebuklingo atsakymo, kaip baigti Sirijos konfliktą. Žinoma, Rusija turi savo interesų Artimuosiuose Rytuose ir jų neišduos, o JAV to neginčys, bet ir nenusisuks nuo regiono, kuriame vyksta tokie svarbūs dalykai, kur pažeidinėjama daug interesų ir teisių. Manau mes būsime nuoseklūs šiais klausimais.

Aš nebūčiau tikras, kad Rusijos įtaka (Levanto) regione auga. Žinoma, rusai visur ieško silpnybių ir galimybių, bet jei nuoširdžiai – jie turi tikrai mažai galimybių būti pagrindiniu žaidėju regione. Didžioji jų įtaka baigiasi Damaske ir nemanau, kad tai – pasikeis.

– Baltijos šalyse daug kalbama apie saugumą, gynybą ir tai, kaip apsiginti oro atakų metu. Diskutuojama apie „Patriot“ sistemų (turint omeny Rusijos A2/AD pranašumą) dislokavimą Baltijos šalyse, ką apie tai manote?

– Baltijos šalių apginamumas iš oro yra svarbus klausimas ir šiuo klausimu vyksta daug debatų. Negaliu pasakyti kokios diskusijos vyksta tarp vyriausybių, bet suprantama, kad tokie pokalbiai yra, nes yra poreikis oro gynybai. Turėtume kartu dirbti, kad išsiaiškintume, kaip padaryti, jog regionas būtų kuo lengviau apginamas.