Dalia Grybauskaitė sieks EK vadovo paramos dėl elektros tinklų sinchronizacijai
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­tiks su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Jea­nu-Clau­de­‘u Junc­ke­riu ap­tar­ti ga­li­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­ci­jai su Va­ka­rų Eu­ro­pa, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Šis dvišalis susitikimas penktadienį numatomas Taline, kur vyks ES viršūnių susitikimas.

„Dvišaliame susitikime su Europos Komisijos pirmininku prezidentė aptars Lietuvai svarbius elektros tinklų sinchronizacijos klausimus, ES paramą saugiam Ignalinos AE uždarymui, vieningą Europos atsaką į Astravo AE keliamas grėsmes“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos pranešime.

Baltijos šalys nori per artimiausią dešimtmetį savo tinklus atjungti nuo posovietinės energetinės sistemos ir sinchronizuoti su Europos elektros energetikos sistema. Taip tikimasi sumažinti priklausomybę nuo Rusijos.

Tačiau ši iniciatyva pastaruoju metu susiduria su sunkumais, nes Lietuva, Latvija ir Estija nesutaria dėl to, kokiu būdu susijungti su Vakarų Europos tinklais. Lietuva siūlo naudoti dabar esančią elektros jungtį su Lenkija, tačiau Latvija ir Estija, motyvuodamos saugumo reikalavimais, reikalauja tiesti antrąją liniją. Estija taip pat svarsto, kad Baltijos šalys galėtų prisijungti prie Šiaurės šalių sistemos per Suomiją.

Nerandant kompromiso, Lietuvos vadovai neseniai perspėjo kaimynus, kad nelauks jų sprendimo ir savarankiškai sinchronizuos elektros tinklus su Lenkija dvišaliu pagrindu. Kai kurie stebėtojai perspėja, kad tai gali gerokai pabranginti projektą, nes Briuselis linkęs labiau finansuoti tuos projektus, dėl kurių yra regioninis sutarimas.

ES viršūnių susitikimas ketvirtadienį ir penktadienį rengiamas Estijoje, nes ši šalis dabar pirmininkauja ES Tarybai. Anot diplomatų, Taline turėtų būtų diskutuojama apie derybas su britais iš pasitraukimo iš ES, Prancūzijos prezidento siūlymus reformuoti bendriją, situaciją Vokietijoje po parlamento rinkimų, kibernetinį saugumą.