Dalia Grybauskaitė apie plėšomus žurnalus: tai primena viduramžius
Nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jus vi­siš­kam al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mui, už­sie­nio lei­di­nių im­por­tuo­to­jai bu­vo pri­vers­ti im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių – plė­šy­ti ki­to­se vals­ty­bė­se iš­leis­tų žur­na­lų pus­la­pius su svai­gių­jų gė­ri­mų rek­la­ma. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad tai yra gė­din­ga.

„Manau, kad šis faktas yra gėdingas, kuris primena viduramžius, ir tai daro didžiulę tarptautinę reputacinę gėdą Lietuvai“, – trečiadienį pareiškė šalies vadovė.

Anot jos, pataisyti padėtį labai lengva. „Įstatymai be skylių turi būti“, – pažymėjo D. Grybauskaitė.

Valdančiųjų „valstiečių“ iniciatyva nuo Naujųjų metų įsigaliojo įvairios alkoholio prieinamumą ir vartojimą ribojančios priemonės. Sugriežtinus Alkoholio kontrolės įstatymą, Lietuvoje visiškai uždrausta svaigiųjų gėrimų reklama. Dėl to užsienietiškus leidinius į mūsų šalį importuojančios įmonės buvo priverstos šalinti arba slėpti vakarietiškos spaudos puslapiuose esančią alkoholio reklamą.

Užsienio leidinius Lietuvoje platinančios įmonės „Press Express“ vadovas Vigintas Bartaševičius yra sakęs, kad bendrovės darbuotojai kitose valstybėse išleistos spaudos puslapius su alkoholio reklama karpo nuo Naujųjų metų. „Reikia papasakoti visą priešistorę, tai nenutiko staiga. Dar lapkričio 14 dieną visiems Seimo nariams ir komitetams išsiunčiau raštą, kuriame informavau, kad būsime priversti plėšti puslapius, užklijuoti juos arba neimportuoti leidinių. Aišku, nebuvo sureaguota. Tada kreipėmės į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Ten pasakė, kad jokių išimčių nėra ir negali būti, t. y. alkoholio reklamos užsienio leidiniuose negali būti“, – kalbėjo jis.

Plėšomų žurnalų nuotraukos sklinda internete

V. Bartaševičiaus teigimu, jo vadovaujama įmonė importuoja kone 600 pavadinimų užsienio leidinius. Maždaug 250–300 jų – „potencialiai pavojingi“, nes gali reklamuoti alkoholį. Visus šiuos leidinius reikia perversti ir pažiūrėti, ar juose esama alkoholio reklamos. Jeigu yra, sudaromas sąrašas, kuris atiduodamas į logistikos centrą, o čia dirbantys žmonės nurodytus leidinių puslapius užklijuoja arba užtušuoja markeriu (kai reklama nedidelė). Jei alkoholio reklama užima visą puslapį, jis tiesiog išplėšiamas. „Esame priversti tai daryti, kitaip gausime baudą“, – aiškino įmonės vadovas.

Dalis Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narių įregistravo įstatymo pataisą, kuria siūloma numatyti alkoholio reklamos draudimo išimtį importuojamiems leidiniams užsienio kalba, leidžiamiems svetur registruoto juridinio asmens. Tačiau kai kurie valdantieji, pavyzdžiui, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė „valstietė“ Agnė Širinskienė pirmadienį „Lietuvos žinioms“ aiškino kol kas nematanti reikalo švelninti įstatymą.