Česlavas Okinčicas Gegužės 3-iąją siūlo skelbti šventine diena ir Lietuvoje
Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Čes­la­vas Okin­či­cas sa­ko be­si­di­džiuo­jan­tis, kad Lie­tu­va po tru­pu­tį pra­de­da mi­nė­ti Ge­gu­žės 3-io­sios Kons­ti­tu­ci­jos die­ną, siū­lo ją se­kant kai­my­ni­nės Len­ki­jos pa­vyz­džiu skelb­ti šven­ti­ne ir Lie­tu­vo­je.

„Gegužės 3-iosios Konstitucija parodė, kaip konfliktus galima spręsti be kraujo praliejimo, taikiai. Ji parodė, kokią vertę turi politinis ir socialinis kompromisas. Aš kaip Nepriklausomybės akto signataras ir lenkas didžiuojuosi, kad Lietuva po truputį atranda Gegužės 3-iąją“, – ketvirtadienį Seime iškilmingame posėdyje sakė Č. Okinčicas.

„Lenkijoje šiandien yra nacionalinė šventė. Lenkijos žmonės turi laisvadienį. Norėčiau tikėti, kad dar šios kadencijos Seimas priims sprendimą, kad 1791 metų Abiejų Tautų Konstitucijos diena būtų paskelbta ir Lietuvos nacionaline švente. Ir Lietuvos žmonės šia proga turėtų laisvą dieną“, – siūlė signataras.

Kalbėdamas apie 1791 metų gegužės 3 dienos Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos reikšmę jis teigė, kad „visos buvusios Abiejų Tautų Respublikos tautos gali didžiuotis ja ir gali pasinaudoti jos paveldu, mūsų bendru paveldu“.

„Gegužės 3-iosios Konstitucijos svarba vis daugiau įsisavinama mūsų valstybingumo hierarchijoje. Opozicinis naratyvas skleidžia nuomonę, kad neturime švęsti to, kas baigėsi pralaimėjimu. Tikiu, kad jau greitai jie supras, kad idėja yra svarbiau už laikinas nesėkmes“, – kalbėjo signataras.

Pagrindinį Abiejų Tautų Respublikos įstatymą priėmė Ketverių metų Seimas 1791 metų gegužės 3 dieną.

Gegužės 3 dienos Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje rašytine konstitucija po Jungtinių Amerikos Valstijų 1789 m. įsigaliojusios konstitucijos.

Gegužės 3-ioji šios Konstitucijos garbei Lenkijoje švenčiama kaip nacionalinė šventė.