Buvusio „Automagistralės“ vadovo turtas areštuotas
Teis­mas areš­ta­vo lė­šų iš­švais­ty­mu, pikt­nau­džia­vi­mu ir as­me­ni­nės nau­dos sie­ki­mu įta­ria­mo bu­vu­sio vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ va­do­vo Vla­dis­la­vo Mo­lio tur­tą.Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį pa­ten­ki­no „Au­to­ma­gis­tra­lės“ pra­šy­mą ir areš­ta­vo V. Mo­lio kil­no­ja­mą­jį ir ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ne­vir­ši­jant ieš­ki­nio su­mos. Teis­mo at­sto­vas Mar­ja­nas Ba­niu­ke­vi­čius BNS ne­ga­lė­jo įvar­din­ti tiks­lios su­mos.

Naujienų portalas delfi.lt ketvirtadienį skelbia, jog ieškinio suma siekia 173,4 tūkst. eurų.

V. Molis ir buvusi įmonės buhalterė Birutė Rankauskienė, kuriai taip pat ruošiamas ieškinys, iš pareigų atleisti liepos pradžioje. Automobilių kelių direkcijos vadovas Egidijus Skrodenis liepą BNS teigė, kad jie atleisti dėl galimo turto iššvaistymo, darbuotojams nemokamų atlyginimų, neteisingai apskaičiuojamų darbo valandų.

Atleisti įmonės darbuotojai apskundė atleidimus – V. Molio skundas buvo atmestas, tačiau Darbo inspekcijos darbo ginčų komisija nutarė, kad B. Rankauskienė atleista neteisėtai ir nurodė, kad „Automagistralė“ privalo jai išmokėti kompensaciją – BNS duomenimis, beveik 10 tūkst. eurų už priverstinę pravaikštą bei 23,6 tūkst. eurų kompensaciją.

Spalio pradžioje Susisiekimo ministerija paviešino „Automagistralės“ audito rezultatus – paaiškėjo, kad įmonei padaryta daugiau nei 200 tūkst. eurų žalos, vadovybė pirko prabangius automobilius, kūrė fiktyvias pareigas, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų specialisto-sandėlininko padėjėjos, už įmonės pinigus vyko atostogų ir kitaip švaistė pinigus bei siekė asmeninės naudos.

Neskaidrius „Automagistralės“ NT pirkimus tiria Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Balandį teisėsauga pradėjo tyrimą, įtariant, kad „Automagistralės“ vadovai ir vienos didžiausių šalyje kelių ir tiltų statybos bendrovių „Panevėžio keliai“ darbuotojai galėjo piktnaudžiauti kelių remonto viešuosiuose pirkimuose.