Buvęs VAE vadovas Rimantas Vaitkus kaltinamas neteisėtai pratęsęs sutartį su VRP
Nau­jos at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bai su­kur­tos bend­ro­vės Vi­sa­gi­no at­omi­nė elek­tri­nė (da­bar – iš es­mės ne­be­vei­kian­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pės įmo­nė VAE SPB) bu­vęs va­do­vas Ri­man­tas Vait­kus kal­ti­na­mas įmo­nei pa­da­ręs apie 0,9 mln. eu­rų ža­los, kai be kon­kur­so pra­tę­sė vie­ši­ni­mo su­tar­tį su agen­tū­ra „Vie­šų­jų ry­šių par­tne­riai“ (da­bar – „Fa­bu­la ir par­tne­riai“).

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį pradėjo nagrinėti bylą, kurioje R. Vaitkus kaltinamas piktnaudžiavimu tarnyba, BNS patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Vilma Vidugirienė.

Pasak jos, VAE iš konkursą laimėjusios įmonės „Viešųjų ryšių partneriai“ pradžioje pirko 0,35 mln. eurų vertės viešinimo paslaugų, tačiau vėliau be konkurso jų nupirko dar už 0,9 mln. eurų.

„Nevykdant viešojo pirkimo, kas privaloma tokiai įstaigai kaip Visagino atominė elektrinė, ir nesudarius net sutarties dėl papildomų paslaugų teikimo, buvo nupirkta papildomų viešinimo paslaugų už daugiau kaip 3 mln. litų (apie 900 tūkst. eurų – BNS)“, – BNS teigė V. Vidugirienė.

Anot jos, dar nesibaigus pagrindinei sutarčiai, įmonės valdyba suteikė papildomą finansavimą – be konkurso ir be sutarties viešinimo paslaugos buvo teikiamos toliau.

„Buvo vykdytas vienas viešasis pirkimas, nupirkta paslaugų už 1,2 mln. litų (apie 350 tūkst. eurų, be PVM), išrinktas laimėtojas ir už tokią sumą sudaryta sutartis. Dar tai sutarčiai nepasibaigus, buvo valdyboje išprašytas papildomas finansavimas toms paslaugoms ir neskelbtas nei konkursas, nei sutartis sudaryta, tiesiog buvo tęsiamas paslaugų pirkimas“, – aiškino prokurorė.

Su R. Vaitkumi, kuris dabar vadovauja įmonei „Vilniaus baldai“, BNS susisiekti kol kas nepavyko.

Naujienų portalas delfi.lt skelbia, kad tyrimo metu nustatyta, jog R. Vaitkus teikė pirmenybę vienam tiekėjui, tačiau tam pasipriešino už viešuosius pirkimus atsakingi VAE darbuotojai, atsisakę pasirašyti VRP pateiktas sąskaitas faktūras ir darbų priėmimo aktus. Todėl, anot prokurorės, juos pasirašė bei finansininkei nurodė sumokėti pinigus pats R. Vaitkus.

Anot portalo, R. Vaitkus kaltinimų nepripažįsta, o savo poziciją teismui žadėjo išsakyti, kai bus apklausti visi liudytojai.

Generalinė prokuratūra ikiteisiminį tyrimą dėl VAE konkursų pradėjo dar 2013 sausį, tų metų liepą skelbta, kad prokurorai maždaug dešimt dienų krėtė įmonės patalpas.

R. Vaitkus VAE vadovavo nuo 2011 metų spalio iki 2014 metų gegužės (2013 metų liepos ji tapo „Lietuvos energijos“ antrine įmone VAE SPB). Iki darbo VAE jis trejus metus dirbo energetikos įmonėse: 2008–2009 metais vadovavo RST, 2009 metais – „Leo LT“, 2010 metais – VST.

Nuo 1999 metų iki 2001 metų R. Vaitkus buvo ūkio viceministras, atsakingas už branduolinę energetiką, po to septynerius metus vadovavo informacinių technologijų bendrovei „IBM Lietuva“.