Buvęs socdemas be posto neliko
Ukrai­na – Lie­tu­vos vers­lui svar­bi ša­lis, ta­čiau, kaip ste­bi­si vers­lo at­sto­vai, ko­mer­ci­jos at­ašė Ki­je­ve ne­se­niai pra­dė­jo dirb­ti itin ma­žai pa­tir­ties šio­je sri­ty­je tu­rin­tis as­muo.

Nuo šių metų balandžio 23 dienos Lietuvos ambasados Ukrainoje komercijos atašė paskirtas 34-erių Sergejus Tichomirovas verslo bendruomenėje žinomas nebent kaip buvusio socialdemokratų ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus patarėjas. Tiesa, ši jo karjera truko tik kiek daugiau nei devynis mėnesius. Socialdemokratams 2017 metų rudenį nutarus trauktis iš valdančiosios koalicijos, ministras atsistatydino. Kartu turėjo pasitraukti ir jo politinė komanda.

Nauju Ūkio ministerijos vadovu nuo lapkričio 27 dienos paskirtas „valstietis“ Virginijus Sinkevičius. Konkursas eiti komercijos atašė Ukrainoje pareigas paskelbtas ministru dar dirbant M. Sinkevičiui – spalio 5-ąją. Dokumentus buvo galima pateikti iki spalio 25 dienos.

34-erių Sergejus Tichomirovas verslo bendruomenėje žinomas nebent kaip buvusio socialdemokratų ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus patarėjas.

Varžėsi šeši kandidatai

Konkurse dalyvavo šeši kandidatai. Kas jie, neskelbiama. Komisiją sudarė Ūkio ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos (URM) bei „Verslios Lietuvos“ atstovai. Kaip sakė „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė Daina Kleponė, per slaptą balsavimą daugiausia balsų pelnė S. Tichomirovas.

Konkurso dalyviams keltas reikalavimas turėti ne mažiau kaip penkerių metų darbo patirtį rinkodaros arba užsienio prekybos, arba darbo su investuotojais, arba verslo, arba tarptautinių santykių srityse.

S. Tichomirovas, su socialdemokratais kandidatuodamas 2016 metų Seimo rinkimuose, pateikė tokį savo karjeros aprašymą: Vilniaus universitete baigęs istorijos bakalauro bei tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijas dirbo dienraštyje „Respublika“, konsultantu viešųjų ryšių ir komunikacijos verslo srityje.

2013 metais jis buvo pakviestas į tuomečio teisingumo ministro Juozo Bernatonio asmeninio politinio pasitikėjimo komandą. Teisingumo ministerijoje tiesiogiai organizavo ir įgyvendino informavimo kampanijas, skirtas piliečių socialinėms, politinėms ir pilietinėms teisėms bei jų gynimo būdams.

2016-ųjų gruodį S. Tichomirovą skiriant ūkio ministro patarėju, jis pristatytas kaip buvęs teisingumo ministro patarėjas, turintis 10 darbo metų patirtį žurnalistikos, komunikacijos ir turinio rinkodaros srityse. Ūkio ministerijoje jis kuravo prekių ir paslaugų reklamos, Europos Sąjungos vidaus rinkos politikos, tarptautinius klausimus.

Tad, išskyrus kiek daugiau nei devynis mėnesius ūkio ministro patarėjo poste, saitų su verslu, investicijomis, komercija sunku įžvelgti.

Tačiau Ūkio ministerija „Lietuvos žinioms“ į užklausą atsakė, kad „konkurso laimėtojo atitiktis pareigybės aprašyme nustatytam reikalavimui turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį rinkodaros arba užsienio prekybos, arba darbo su investuotojais, arba verslo, arba tarptautinių santykių srityse buvo nustatyta remiantis gyvenimo aprašyme pateikta informacija“.

Pats S. Tichomirovas tikino, kad penkerių metų patirtį rinkodaros srityje jis įrodė pateikdamas dokumentus apie savo darbą komunikacijos rinkodaros agentūrose, visuomeniniuose projektuose.

Skiriant komercijos atašė dalyvauja ir URM: jos atstovas yra komisijoje, o šiai atrinkus kandidatą reikia užsienio reikalų ministro pritarimo. Linas Linkevičius „Lietuvos žinioms“ sakė, kad kandidato atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams vertina ir sprendimą priima Ūkio ministerija. Neigiamų atsiliepimų apie S. Tichomirovą URM vadovas neturėjo, tad pritarė jo kandidatūrai.

Darė partinę karjerą

Tad formaliai reikalaujamos patirties penkeri metai sudurstyti, nors S. Tichomirovui pastaruosius penkerius metus kopiant partinės karjeros laiptais akcentuota, kad jis – viešųjų ryšių, bet ne verslo, investicijų ar rinkodaros specialistas.

S. Tichomirovas, galima sakyti, buvo Lietuvos socialdemokratų partijos senbuvis, į ją įstojo 2003-iaisiais, būdamas dvidešimtmetis. Partijoje darė karjerą – buvo LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas, Socialdemokratinio jaunimo sąjungos vicepirmininkas. Po socialdemokratų konflikto jis pasitraukė iš LSDP, nuo praėjusio rudens nėra jokios partijos narys.

Tačiau S. Tichomirovas išlaikė saitus su senaisiais socialdemokratais, susibūrusiais į Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, dirbo Seimo nario Gedimino Kirkilo padėjėju-sekretoriumi.

Atašė laukia Maskva

Atašė laukia ir dar pora valstybių. Ūkio ministerijai pertvarkant komercijos atašė tinklą, kol kas atstovo nėra Rusijoje. Sankt Peterburge komercijos atašė nutarta atsisakyti, šį darbą pavedant atašė Maskvoje. Kaip informavo Ūkio ministerija, pasibaigus komercijos atašė kadencijai Maskvoje, organizuotas konkursas, jis įvyko. Bet, kaip reikalauja teisės aktai, asmuo į šias pareigas gali būti paskirtas tik tada, kai bus gautos išvados iš kompetentingos institucijos, kad laimėjusiam asmeniui gali būti išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Šiuo metu tokio atsakymo laukiama.

Taip pat buvo paskelbtas konkursas eiti komercijos atašė Nyderlanduose pareigas, bet jis nėra paskirtas. Šiuo metu naujų konkursų nepaskelbta.