Būsimuoju prezidentu rinktų Gitaną Nausėdą, Saulių Skvernelį ir Visvaldą Matijošaitį
Dau­giau­sia ga­li­my­bių lai­mė­ti ki­tą­met vyk­sian­čius pre­zi­den­to rin­ki­mus tu­rė­tų eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Į pirmąjį penketuką taip pat patenka buvęs diplomatas Vygaudas Ušackas ir Seimo narė Ingrida Šimonytė. Tai parodė naujienų portalo delfi.lt užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa.

Jos duomenimis, už G. Nausėdą būtų balsavę 22,9 proc. respondentų, už S. Skvernelį – 12,8 proc., o už V. Matijošaitį – 12,2 procento. Tyrimo rezultatų paklaida – 3,1 procento, esminių pokyčių nuo mėnesiu anksčiau atliktos apklausos nėra.

V. Ušacką tyrimo metu palaikė 6,9 proc. apklaustųjų, I. Šimonytę prezidente norėtų matyti 5,3 proc. respondentų.

Balandžio 17–26 dienomis apklausta 1015 gyventojų nuo 18 iki 75 metų.