Būsimiems gydymo įstaigų vadovams – STT patikrinimai
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ša­lies gy­dy­mo įstai­gų va­do­vus ra­gi­na prieš ski­riant as­me­nis į va­do­vau­jan­čias par­ei­gas gau­ti in­for­ma­ci­ją apie juos iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT).

Ministro A. Verygos nuomone, tai yra vienas iš būdų patvirtinti visuomenei, kad šalies gydymo įstaigose dirbantys vadovai ir padalinių vadovai yra nepriekaištingos reputacijos.

„Skaidrumas ir sąžiningas darbas sveikatos apsaugos sistemoje turi būti užtikrintas. Tad yra labai svarbu, kad vadovaujančias pareigas užimtų tik tie žmonės, kurie neturi interesų ir yra pasirengę dirbti šalies žmonių naudai, o ne tenkinti, pavyzdžiui, asmeninius interesus“, – pranešime teigia ministras.

Anot jo, šie veiksmai padėtų didinti pasitikėjimą sveikatos apsaugos sistema, kuris „deja, nėra toks, kokio norėtųsi“. Jis pabrėžia, kad gydymo įstaigos yra viešosios įstaigos, todėl į STT informacijos apie kandidatus turėtų kreiptis kaip tai daro ir kitos institucijos. Pabrėžiama, kad įstatymai numato galimybę kreiptis į STT ir dėl informacijos pateikimo apie jau pareigas einančius asmenis.

Praėjusią savaitę ministras Aurelijus Veryga su laikinuoju Santaros klinikų vadovu Juozu Raistenskiu sutarė, kad dėl įtarimų piktnaudžiavimu nušalinto klinikų vadovo Kęstučio Strupo skyrimo į naujas vadovaujančias pareigas bus prašoma STT išvados.

Prieš daugiau nei mėnesį Santaros klinikas supurtė korupcijos skandalas, įtarimai pareikšti generaliniam įstaigos direktoriui K. Strupui ir dar bent dešimčiai asmenų. Piktnaudžiavimu įtariamas K. Strupas teismo sprendimu pusmečiui yra nušalintas nuo pareigų, tačiau kovo pabaigoje laimėjo konkursą į Pilvo chirurgijos centro vadovo pareigas.

A. Veryga yra anksčiau sakęs, kad minėtas konkursas įrodo, jog gydymo įstaigai būtinas laikinas vadovas iš šalies. Jis yra pasiūlęs antrajam klinikų dalininkui – Vilniaus universitetui – kandidatą, kuris, anot ministro, nėra medikas.