Būsimas ministras su visa ministerija žada keliauti į Kauną
Pa­skir­ta­sis Že­mės ūkio mi­nis­tras Gied­rius Su­rplys sa­ko, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ir jai pa­val­džios tar­ny­bos kel­sis į Kau­ną. „Ir iš ti­krų­jų ma­nau, kad mes kel­si­mės į Kau­ną ir kel­si­mės ga­na grei­tai. Ma­ža to, ma­nau, kad tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ir vi­sos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios tar­ny­bos – Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, Ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas. Vi­sos, ku­rios šiuo me­tu yra Vil­niu­je, daž­nai Se­na­mies­ty­je“, – penk­ta­die­nį DEL­FI TV sa­kė G. Su­rplys.

Anot jo, pradėjęs darbą jis ketina susitikti su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu.

„Jei mums to poreikio bus daugiau, nei Kaunas gali pasiūlyti, tai tada kreipsiuosi į tas savivaldybes, kurios yra tarp Vilniaus ir Kauno, maždaug aplink. Jei bus šiuo metu nenaudojamų arba šiuo metu statomų naujų patalpų pasiūlymai, tai tikrai svarstysime galimybę, kad įstaigų tinklą būtų galima pasėti ir plačiau“, – pasakojo G. Surplys.

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis BNS praėjusią savaitę teigė, jog jau rudenį Vyriausybei bus pristatyti planai dėl ministerijų iškėlimo, jis taip pat patvirtino, kad svarstoma ŽŪM iškėlimo į Kauną galimybė.

„Valstiečių“ vadovaujamos Vyriausybės programoje užsimenama apie galimybę perkelti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos į Kauną, tačiau tai neminima Vyriausybės programos įgyvendinimo plane. Seimas prieš metus yra atmetęs konservatorių siūlymą dėl šių dviejų ministerijų perkėlimo. Premjeras Saulius Skvernelis tuomet teigė, jog Vyriausybė šių planų neatsisako, bet į pertvarką siekia žiūrėti kompleksiškai.