Bus tiriama, ar R.Budbergytė nedarė įtakos jos vyrui darbinantis Turto banke
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja nag­ri­nės, ar dirb­da­ma fi­nan­sų mi­nis­tre par­la­men­ta­rė Ra­sa Bud­ber­gy­tė ne­da­rė įta­kos vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko dar­buo­to­jams, kai šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je dar­bi­no­si jos vy­ras.

„Toks skundas gautas, dabar renkama informacija, bus prašoma paties asmens, kurio elgesys skundžiamas, pateikti savo paaiškinimus ir kontrargumentus. Tada vyks posėdis, kurio metu komisija priims sprendimą“, – BNS sakė komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius.

Pasak jo, Etikos ir procedūrų komisija šį klausimą galėtų svarstyti rugsėjo pabaigoje.

Keli šaltiniai Socialdemokratų partijoje BNS nurodė, kad pareiškimą komisijai dėl R.Budbergytės veiksmų parašė partietis, buvęs Turto banko vadovas Jonas Budrevičius.

Jis BNS atsisakė patvirtinti kreipęsis į socialdemokratų etikos sargus.

„Ne, čia ne kreipimasis. Palikime tą klausimą. (...) Kol tyrimas vyksta, nesivelsiu“, – teigė J.Budrevičius.

R.Budbergytė tvirtino įtakos dėl vyro įdarbinimo nedariusi ir mano, kad kolegos kreipimasis susijęs su spaudimu dėl jos pozicijos, kad socialdemokratai turi trauktis iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

„Aš labai atsakingai sakau, jog nei galėjau, nei dariau poveikį. Mano vyras yra labai aukštos kvalifikacijos specialistas ir pats sėkmingai perėjo atranką be jokio mano įsikišimo“, – kalbėjo politikė.

Rugpjūčio pabaigoje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo R.Budbergytės poveikio jos vyrui įsidarbinant Turto banke. Tuomet į komisiją kreipėsi konservatoriai Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas.

R.Budbergytės sutuoktinis pernai laimėjo konkursą į Turto banko Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovo pareigas. Socialdemokratė finansų ministrės pareigas ėjo nuo pernai birželio iki gruodžio.