Bus daugiau pavardžių: premjeras sieks išviešinti visą VSD medžiagą
Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis ža­da siek­ti, kad vi­suo­me­nei bū­tų pa­teik­ta vi­sa par­la­men­ti­nio ty­ri­mo me­džia­ga dėl ne­de­ra­mos in­te­re­sų gru­pių įta­kos ša­lies po­li­ti­nei sis­te­mai.

„Premjeras mano, kad visa tyrimo medžiaga turi būti pateikta visuomenei, išviešinta, ir sieks, kad tai būtų padaryta“, – BNS sakė premjero atstovas spaudai Tomas Beržinskas.

Šią savaitę žiniasklaida paskelbė išslaptintą Valstybės saugumo departamento informaciją apie verslo koncerno „MG Baltic“ įtaką. Dalis teksto rašte yra užtušuota.

Tyrimo vadovas parlamentaras Vytautas Bakas sako, kad tai yra mažiau nei trečdalis visos medžiagos.