Bus apdrausti ir nedirbdami
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) siū­lo, kad ne­bū­tų at­si­sa­ko­ma šiuo me­tu esa­mo įsi­pa­rei­go­ji­mo 30 me­tų sta­žą tu­rin­čius ir ne­dir­ban­čius as­me­nis apd­raus­ti vals­ty­bės lė­šo­mis.

Šiuo metu būtinąjį pensijų socialinio draudimo stažą turintys ir nedirbantys darbingo amžiaus žmonės gali būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Iki ateinančių metų būtinasis pensijų socialinio draudimo stažas siekia 30 metų. Nuo ateinančių metų įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, būtinasis stažas senatvės pensijai skirti laipsniškai ilgės, kol jis pasieks 35 metus.

„Gali susidaryti situacija, kai dalies darbingo amžiaus žmonių teisėtas lūkestis būti apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis bus apviltas“, – teigiama sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pasirašytame pasiūlymų keisti Sveikatos draudimo įstatymą aiškinamajame rašte.

Todėl SAM siūlo, kad išliktų dabartinė padėtis, kai darbingo amžiaus asmenys, turintys 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą, už kuriuos nėra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys negali jų sumokėti, yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Teigiama, kad šis pasiūlymas jokio papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto nepareikalaus, palyginus su lėšomis, kurios būdavo kasmet skiriamos iki šių metų pabaigos.