Broniaus Markausko komandą paliko patarėja Kristina Dimšienė
Dėl šei­mos ūki­nin­ka­vi­mo ap­lin­ky­bių kri­ti­kos su­lau­ku­sio že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko ko­man­dą pa­li­ko mi­nis­te­ri­jos vy­res­nio­ji pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Dim­šie­nė, ji dirbs ki­to­je įstai­go­je, BNS pa­tvir­ti­no Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

„Šiandien yra jos paskutinė darbo diena, o dėl ko (pasitraukė – BNS), tai tiesiog ji laimėjo konkursą į kitą valstybės instituciją ir ten išeina dirbti (...) Jos pareigos buvo vyresnioji patarėja“, – BNS sakė ŽŪM Visuomenės informavimo skyriaus vedėja Božena Zaborovska-Zdanovič.

Ji teigė nežinanti, kur toliau dirbs K. Dimšienė.

Paklausta, ar K. Dimšienės pasitraukimas susijęs su ministrui Broniui Markauskui tenkančia kritika dėl jo šeimos ūkininkavimo svetimoje žemėje, ministerijos atstovė to nekomentavo.

„Kol kas negaliu pakomentuoti, tiesiog neturiu tokių duomenų“, – sakė B. Zaborovska-Zdanovič.

Praėjusią savaitę atsistatydino B. Markausko patarėjas Dalius Žilinskas, dar anksčiau – jo atstovas spaudai Remigijus Bielinskas. Visi ministro patarėjai yra politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, tuo metu ministerijos patarėjai yra karjeros valstybės tarnautojai.