Biudžetininkų pinigines pasieks 6,5 euro didesnis atlygis
Biu­dže­ti­nin­kų par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis ki­tais me­tais prieš­kri­zi­nio ly­gio ne­pa­sieks, bet jis tu­rė­tų bū­ti di­di­ni­mas 6,5 eu­ro.

Taip Seimo Socialinių reikalų reikalų ir darbo komitetas nutarė penktadienį, apsvarstęs politikų, teisėjų, pareigūnų, tarnautojų bei biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymo projektą.

Komitetas siūlo, kad politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų algoms skaičiuoti kitąmet būtų taikomas 137 eurų bazinis dydis. Tai 5 eurais daugiau negu siūlė Vyriausybė. Ji siūlo bazinį dydį kelti iki 132 eurų.

„Ir 142 eurai būtų labai gerai, ką siūlė kai kurie Seimo nariai, jeigu būtų biudžeto galimybės. Niekas lėšų šaltinių nenurodė, o kiekvienas euras, kuriuo didinamas tas dydis, yra 20 mln. eurų poreikis. 100 mln. eurų prireiks. Tai nėra realu“, – BNS po posėdžio pareiškė komiteto narys „valstietis“ Tomas Tomilinas.

Jis taip pat apgailestavo, kad darbuotojai nereikalauja algų didinimo, o tuo rūpinasi valdžia.

„Jeigu patys žmonės nesirūpins, o algų kėlimas priklausys nuo valdžio norų, tai nieko neduos“, – sakė T. Tomilinas.

Galutinį sprendimą, pagal kokį bazinį dydį skaičiuoti atlyginimus biudžetiniame sektoriuje, priims Seimas.

Dabar pareiginės algos bazinis dydis siekia 130,5 euro, jis nesikeitė nuo ekonominės krizės.

Bazinis dydis biudžetininkų algoms skaičiuoti buvo sumažintas nuo 2009 metų, kai Lietuvą krėtė ekonominė krizė. Iki tol jis siekė 141,9 euro.