Besiruošusiam tapti Registrų centro vadovu Gintautui Vilkeliui – premjero kirtis
Prem­je­ro at­sto­vas sa­ko, kad vals­ty­bės val­do­mo Re­gis­trų cen­tro va­do­vu ne­bus ski­ria­mas abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos as­muo. Taip jis ko­men­ta­vo ži­niask­lai­do­je pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad Re­gis­trų cen­trui tu­rė­tų va­do­vau­ti prieš 8 me­tus iš Sei­mo kanc­le­rio par­ei­gų at­leis­tas Gin­tau­tas Vil­ke­lis.

„Registrų centro laikinuoju vadovu nebus joks kandidatas, kurio reputacija kelia abejonių“, – premjero komentarą BNS perdavė jo patarėjas Skirmantas Malinauskas.

Registrų centro atstovė spaudai Kristina Petrošienė BNS patvirtino, kad G. Vilkelis antradienį paskirtas Registrų centro direktoriaus pavaduotoju. Portalas 15min.lt skelbia, kad teisingumo ministrė Milda Vainiutė ketina pasirašyti įsakymą dėl jo paskyrimo įmonės vadovu.

BNS kol kas nepavyko susisiekti su teisingumo ministre M. Vainiute.

S. Malinausko teigimu, premjeras aiškinasi aplinkybes, kodėl G. Vilkelis paskirtas direktoriaus pavaduotoju.

15min.lt teigimu, G.Vilkelis iš Seimo atleistas 2009 metais, paaiškėjus, jog tuomet parlamente maitinimo paslaugas teikusi įmonė turėjo lengvatų, Seimo kanceliarijos darbuotojams sunkmečiu buvo išmokėta daugiau kaip 580 tūkst. eurų priemokų, taip pat abejota dėl konkursų į valstybės tarnybą skaidrumo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sprendimą atleisti G. Vilkelį pripažino neteisėtu, o Konstitucinis Teismas nutarė, kad Seimo nutarimas dėl G.Vilkelio atleidimo prieštarauja Konstitucijai ir Seimo statutui, nes atleidimo metu jis gydėsi kojos lūžį ir nebuvo išklausytas.

Seimas G.Vilkeliui išmokėjo apie 98 tūkst. eurų kompensaciją.

Registrų centrui laikinai vadovauja vienas direktoriaus pavaduotojų Vaidas Valikonis. 20 metų įmonei vadovavusiam Kęstučiui Sabaliauskui šalių susitarimu pasitraukus iš pareigų, gegužę paskelbtas naujo vadovo konkursas, tačiau jį laimėjęs advokatas Gintautas Bartkus atsisakė pareigų, o antrą vietą užėmęs direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius į jas nepaskirtas, kol Seimo Antikorupcijos komisija tiria elektroninės sveikatos sistemos e-sveikata projekto įgyvendinimą. Už šį projektą centre buvo atsakingas A. Bagdonavičius,

Registrų centro direktoriaus pavaduotojais taip pat dirba Ieva Taralienė ir Rimantas Ramanauskas.

100 proc. Registrų centro akcijų priklauso valstybei, jas patikėjimo teise valdo Teisingumo ministerija.