Bernardas Ivanovas: į šešėlinės politikos skandalą visuomenė sureagavo pasyviai
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Ber­na­ras Iva­no­vas ap­gai­les­tau­ja, kad pa­vie­šin­tas pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tė su­si­ra­ši­nė­ji­mas su ky­ši­nin­ka­vi­mu kal­ti­na­mu bu­vu­siu li­be­ral­są­jū­die­čių ly­de­riu Eli­gi­ju­mi Ma­siu­liu ne­su­lau­kė ak­ty­vios vi­suo­me­nės reak­ci­jos.

„Liūdnas momentas, kad nėra visuomenės aktyvios reakcijos. Yra tik pasyvi... tokių apklausų lygio“, – šeštadienį Lietuvos radijui pareiškė B.Ivanovas, komentuodamas naujausią paskelbtą visuomenės nuomonės apklausą, parodžiusią, kad smuko pasitikėjimas ir prezidente, ir Prezidento institucija.

Pasak B.Ivanovo, tokia visuomenės reakcija rodo, kad demokratijos koncentracijos lygis šalyje nepakankamas: „Tai byloja apie mūsų demokratijos koncentracijos lygį, kuris, švelniai tariant, nelabai pakankamas“.

„Ji pro savo kabineto langus nepamatė šimtatūkstinės minios, protestuojančios prieš tuos dalykus“, – pridūrė B. Ivanovas.

Politologas stebisi, pasak jo, „visiškai pasyvia“ visuomenė reakcija į skandalą, kokio Lietuva dar nematė.

„Istorija šokiruojanti visomis prasmėmis, tokio masto skandalo Lietuva dar nematė, manyčiau. Netgi Pakso (apkaltos būdu iš prezidento posto 2004 metų balandį pašalintas Rolandas Paksas) apkaltos aplinkybės nublanksta prieš šitą epizodą, atidengiantį... čia kaip atodanga šešėlinės politikos“, – teigė politologas.

B. Ivanovas pabrėžė, kad susirašinėjimo skandalas su E. Masiuliu, po to informacija apie šio buvusio politiko partijos ir koncerno „MG Baltic“ ryšius ir sąsajas, turės įtakos D.Grybauskiatės politinei karjerai Europos Sąjungoje.

„Problema gali būti Europos Sąjungos institucijų lygmenyje, nes prezidentė pretenduoja į aukštas pareigas“, – įspėjo B. Ivanovas.

„Vilmorus“ „Lietuvos ryte“ paskelbta apklausa rodo, kad per mėnesį D.Grybauskaitę palankiai vertinančiųjų sumažėjo nuo 66,5 proc. iki 55,7 proc., o nepalankiai vertinančių gegužę padaugėjo iki 27,5 proc. nuo 18,5 proc. apklaustų gyventojų praėjusį mėnesį. Prieš mėnesį palankiai Prezidento instituciją vertino 58,1 proc. apklaustųjų, dabar gerbėjų būrys susitraukė iki 49 proc. Didėjo ir nepasitikėjimas – nuo 15,8 proc. balandį iki 23,5 proc. gegužę.