Bažnyčia prašo tikinčiųjų aukoti popiežiaus vizitui
Rug­sė­jį vyk­sian­čio po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­to iš­lai­doms pa­deng­ti lė­šos bus ren­ka­mos Lie­tu­vos baž­ny­čio­se.

Kaip informavo Lietuvos vyskupų konferencija, ši rinkliava visose Lietuvos katalikų bažnyčiose bei koplyčiose vyks birželio 3-ąją, sekmadienį.

Šią savaitę taip pat sukurta popiežiaus vizitui skirta paskyra feisbuke, kitą savaitę bus atnaujinta ir papildyta interneto svetainė popieziausvizitas.lt.

Vyskupų konferencija praneša, kad ruošiama ir informacinė medžiaga, pristatanti Popiežiaus Pranciškaus asmenį bei tarnystę, su Šv. Sostu ruošiama galutinė pontifiko kelionės programa.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis šių metų rugsėjo 22–23 dienomis.