Bandys gaivinti Centrinę perkančiąją organizaciją
Vy­riau­sy­bė ban­dys gai­vin­ti Cen­tri­nę per­kan­čią­ją or­ga­ni­za­ci­ją (CPO), per ku­rią vi­sos vals­ty­bės įstai­gos tu­rė­tų skelb­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, bet dėl jos trū­ku­mų to ne­da­ro. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį įpa­rei­go­jo vi­sas mi­nis­te­ri­jas iki ko­vo 12 die­nos pa­teik­ti pa­sta­bas, kaip to­bu­lin­ti CPO sis­te­mą.

„Mano tikslas buvo iš tiesų pristatyti CPO, kokia yra reali situacija, kiek yra galimybių sutaupyti, kad tai mažina korupcijos rizikas ir jog tai veikia greičiau“, – po Vyriausybės posėdžio BNS sakė ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Anot jo, valstybės įstaigos skundžiasi, kad CPO sistemoje dažnai nėra jiems reikalingų prekių ar paslaugų, todėl jie skelbia viešuosius pirkimus, nesinaudodami CPO, nors įstatymas įpareigoja tai daryti.

„Problema, kad ministerijos labai vangiai naudojasi ta priemone, o pagrindinis apėjimas, nes įstatyme yra nuostata, kad ministerijos turi pirkti prekes per CPO, yra, kad kataloge nepakanka prekių“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Pernai lapkritį tik paskirtas ministru V. Sinkevičius BNS sakė, jog vienas pagrindinių jo tikslų bus CPO gaivinimas.

Ūkio ministerija CPO įsteigė 2012 metų pabaigoje, siekiant centralizuoti biudžetinių įstaigų viešuosius pirkimus, tačiau įstaigos prievolę pirkti prekes ar paslaugas per CPO dažniausiai apeidavo. Be to, steigiant CPO teigta, kad įstaiga mažins korupciją ir pagreitins viešuosius pirkimus.