Baltarusija stabdo Lietuvos konsulato statybas Gardine
Lie­tu­va kol kas ne­ga­vo Bal­ta­ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jų lei­di­mo kon­su­la­to Gar­di­ne sta­ty­bai, Vy­riau­sy­bė pers­kirs­tė pro­jek­tui skir­tas lė­šas.

Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad projekto Gardine neatsisakoma.

„Lietuvos planai statyti naują Lietuvos generalinio konsulato pastatą Gardine, Baltarusijos Respublikoje, nesikeičia. (...) Tikimės, kad artimiausiu metu su Baltarusijos Respublika bus baigtas derinti naujo generalinio konsulato Gardine techninis projektas ir bus pradėti rangos darbai“, – BNS nurodė ministerija.

URM aiškina, kad projektas stringa būtent dėl to, kad nepavyksta gauti leidimo statyboms.

Vyriausybės priimtu nutarimu 478 tūkst. eurų, kurie buvo numatyti konsulato Gardine pastatui projektuoti ir statyti, skirti ambasadai Maskvoje remontuoti. Ambasados Maskvoje remontui permestos ir ambasados Rygoje remontui nepanaudotos lėšos – 471 tūkst. eurų, jos nepanaudotos pratęsus techninių projektų parengimo sutarčių vykdymo terminus. Taip pat ambasadai Rusijoje atiteks 51 tūkst. eurų, nepanaudotų rekonstruojant Užsienio reikalų ministeriją (dėl užtrukusio techninio projekto sprendinių derinimo su Kultūros paveldo departamentu).