Balsuos, ar pašalinti Andrių Kubilių iš Artūro Skardžiaus apkaltos komisijos
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį svars­tys, ar iš spe­cia­lio­sios Sei­mo ko­mi­si­jos, ti­rian­čios, ar pra­dė­ti ap­kal­tą So­cial­de­mo­kra­tų dar­bo frak­ci­jos na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui, pa­ša­lin­ti kon­ser­va­to­rių And­rių Ku­bi­lių.

Seimo Seniūnų sueiga šį klausimą įtraukė į ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę ir konservatorių prašymu Seimas jo neišbraukė.

Už konservatorių siūlymą išbraukti iš darbotvarkės A. Kubiliaus šalinimo klausimą balsavo 53, prieš – 49, susilaikė 10.

A. Kubilius A. Širinskienės elgesį pavadino Konstitucijos pažeidimu ir pasiūlė nutarimo projektą, kuriuos jis siūlomas išbraukti iš komisijos narių sąrašo, apsvarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui, kuris įvertintų jo atitikimą Konstitucijai.

A. Širinskienė sako, kad tapęs bendrovės „Modus Grupės“ stebėtojų tarybos nariu A. Kubiliaus sūnus turi interesų Baltarusijoje, todėl A. Kubilius neturėtų dirbti A. Skardžiaus, kaltinamo taip pat turint interesų šioje kaimyninėje šalyje, apkaltos komisijoje.

Pats A. Kubilius anksčiau BNS yra teigęs, kad tapęs „Modus Grupės“ stebėtojų tarybos nariu sūnus neįgijo interesų Baltarusijoje. Jis sako, jog „valstietė“ A. Širinskienė užuot tyrusi, „advokatauja“ A. Skardžiui.

Specialioji Seimo komisija tiria, ar pradėti apkaltą Socialdemokratų darbo frakcijos nariui A. Skardžiui. Anksčiau Seimo Antikorupcijos komisija konstatavo, kad parlamentaras, rūpindamasis atsinaujinančių išteklių ūkiu, galėjo supainioti viešus ir privačius interesus.

2017 metų birželį STT po žiniasklaidos pranešimų grupei Seimo narių prašant pradėjo ikiteisminį tyrimą, ar A. Skardžius nepadarė korupcinių nusikaltimų, dalyvaudamas svarstant teisės aktus dėl vėjo energetikos, kai tuo pat metu nuomojo žemės sklypus šiam verslui plėtoti. STT yra pranešusi, kad įtarimai niekam nėra pareikšti.