Autorių teisių gynėjai sukilo prieš ministeriją
Au­to­riams ir ki­tiems tei­sių tu­rė­to­jams at­sto­vau­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos LAT­GA, AVA­KA ir AGA­TA vie­šai ap­kal­ti­no Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją pik­ty­bi­niu vil­ki­ni­mu iš­da­ly­ti au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių ap­sau­gai ski­ria­mas lė­šas – tris ket­vir­čius mi­li­jo­no eu­rų.

Juos paskirstyti norėtų pačios organizacijos, nes tai – ne valstybės biudžeto pinigai. Tačiau Kultūros ministerija su tuo nesutinka.

Nesulaukia pinigų

Nuo 2012 metų pradėjus rinkti vadinamąjį tuščios laikmenos mokestį (jį sumoka visi pirkėjai, įsigydami elektronines laikmenas), 25 proc. surinktų lėšų skiriama Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai. Šios lėšos būdavo paskirstomos kasmet pavasarį – dažniausiai kovą – kūrybinėms organizacijoms, leidėjams ir renginių organizatoriams, pateikusiems paraiškas Kultūros ministerijai.

Pernai lėšos paskirstytos šiek tiek vėliau, gegužę, o šiemet jų nesulaukta iki šiol. Tad visi pinigai – 749 tūkst. eurų, surinkti kaip kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais autoriams, atlikėjams bei prodiuseriams, guli šias lėšas surenkančios gretutinių teisių asociacijos AGATA sąskaitoje.

Pasak AGATA direktorės Agnės Masalskytės, praėjusiais metais Kultūros ministerijai padalijus lėšas, dalis organizacijų liko nepatenkintos, todėl šiemet ministerija, nepasitarusi su lėšų savininkais, šių pinigų skirstymo funkciją sugalvojo perleisti Kultūros tarybai. „Suprantama, mes, teisių turėtojams atstovaujančios organizacijos, tam pasipriešinome, nes ministerijai dėl programos lėšų skirstymo ir anksčiau turėjome priekaištų. Siūlėme daug įvairių variantų, kas ir kaip turėtų skirstyti tą kompensacinio atlyginimo ketvirtadalį, bet nė vienam sprendimui nebuvo pritarta. Negana to, pačios ministerijos nusistatytas terminas skelbti programos kvietimą vėliau, gegužę, jau pasibaigė“, – teigė A. Masalskytė.

Padalytų patys

Įvairių sričių Lietuvos autorius vienijančios asociacijos LATGA direktorius Jonas Liniauskas akcentavo, kad asociacijos pačios turi savo fondus, iš kurių finansuoja įvairius projektus, turi patirties juos valdyti ir skirstyti lėšas. Vis dėlto ministerijai buvo siūlyta į lėšas skirstančių ekspertų komisijas deleguoti savo atstovus. „Asociacija LATGA turi net du fondus, kurių lėšas skirsto mūsų taryba, atstovaujanti įvairių sričių autoriams. Į vieno jų finansavimą gali pretenduoti ne tik mūsų nariai, bet ir įvairios kūrybinės organizacijos ar festivalių rengėjai. Tačiau ministerija mėgsta išradinėti dviratį ir, matyt, turi kokių nors kitų sumanymų, apie kuriuos nei mūsų, nei kitų organizacijų nesiteikia informuoti“, – tvirtino LATGA direktorius.

Jam pritarė ir Lietuvos muzikos verslo asociacijos vadovas Vaidas Stackevičius. Anot jo, ne valdininkai turėtų spręsti, kaip panaudoti autoriams ir atlikėjams priklausančius pinigus. Esą net ir Valstybės kontrolė Kultūros ministerijai rekomendavo atsisakyti skirstyti Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšas, nes tai ne valstybės biudžeto, o pačių kūrėjų ir atlikėjų pinigai.

Tarptautinio festivalio „Kino pavasaris“ direktorė Vida Ramaškienė taip pat piktinosi, kad ministerijos veiksmai labai kenkia ypač tęstiniams projektams. Tai, kad kai kurių projektų įgyvendinimas yra „pakibęs ant plauko“, tikino ir Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas Arūnas Matelis.

Pasiūlymų buvo ir bus

Autoriams ir kitiems teisių turėtojams atstovaujančios organizacijos prieš daugiau kaip porą mėnesių kreipėsi į Seimo Kultūros komitetą, siūlydamos keisti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Jų pasiūlymu, pačios asociacijos didžiąją dalį Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų tiesiogiai paskirstytų autoriams ir gretutinių teisių objektams pagal jų atstovaujamų narių skaičių, o dalis lėšų patektų į šių organizacijų fondus ir būtų išdalijamos tiek autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, tiek kūrybinės veiklos projektams finansuoti.

Apie tai buvo diskutuojama ir Seimo Kultūros komitete. Anot audiovizualinių kūrinių autorių asociacijos AVAKA direktoriaus Dariaus Vaitiekūno, vėliau pasiūlymai buvo perduoti Kultūros ministerijai, kad ši Seimui parengtų įstatymų pakeitimus. „Labai tikėjomės, kad tai įvyks dar pavasario sesijoje. Deja, ministerija atsitvėrė tylos siena ir dabar jau visiškai nebeaišku, kas bus toliau“, – tvirtino D. Vaitiekūnas.

Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus „Lietuvos žinioms“ pateiktame paaiškinime teigiama, kad ministerijos specialistai nuo vasario vos ne kas savaitę diskutuoja su autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijomis dėl autoriams paskirstomo kompensacinio atlyginimo, surenkamo už parduotas tuščias laikmenas. Tačiau vieningo sutarimo dėl šių lėšų administravimo modelio kol kas nerasta. „Ministerija siekia, kad kompensacinio atlyginimo surinkimas ir paskirstymas būtų atliekamas kiek įmanoma skaidriau. Ieškodama tinkamo kompensacinio atlyginimo paskirstymo mechanizmo, Kultūros ministerija taip pat siekia įgyvendinti 2017 metais jai pateiktas Valstybės kontrolės išvadas ir rekomendacijas“, – tvirtinama ministerijos paaiškinime. Jame taip pat tikinama, kad Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų projektą Kultūros ministerija Vyriausybei numačiusi teikti jau pirmadienį.

Bandys sutaikyti

Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis „Lietuvos žinioms“ patvirtino, kad iš tiesų galimos pataisos buvo aptariamos komitete ir buvo pritarta nuostatai, kad visas iš tuščių laikmenų mokesčio surenkamas lėšas galėtų skirstyti pačios asociacijos. „Dabar Kultūros ministerija kartu su autorių teises ginančiomis organizacijomis nesuranda formuluotės, kuri nepažeistų įstatymo. Juk jame nustatyta, kad dalį lėšų skirsto ir kontroliuoja Kultūros ministerija. Šią nuostatą galima pakeisti, bet kol kas ji galioja, tad šio reikalavimo privalu laikytis“, – pabrėžė R. Karbauskis, primindamas, kad minėtai nuostatai pakeisti prireiks nemažai laiko.

Kultūros komiteto pirmininkas teigė, kad posėdyje dalyvavę organizacijų atstovai pageidavo pristabdyti lėšų panaudojimą, kol nėra galutinio apsisprendimo Seime. „Kitą savaitę bandysiu išsiaiškinti, kaip iš tiesų yra, ir ieškosime tinkamų sprendimų, kad pinigai jau netrukus būtų paskirstyti. Ir tai padarytų ne ministerija, o pačios asociacijos. Juk tai ne valstybės biudžeto lėšos ir įstatyme numatytas reikalavimas, kad šias lėšas skirstytų Kultūros ministerija, yra perteklinis“, – žadėjo R. Karbauskis.