Aurelijus Veryga atsakė į opozicijos pateiktus klausimus
Svei­ka­tos rei­ka­lų mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga at­sa­ky­da­mas į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus ža­da, kad me­di­kams at­ly­gi­ni­mai kils, o įve­dus slap­tuo­sius pir­kė­jus pa­ga­liau vais­ti­nė­se pra­dė­ta lai­ky­tis re­cep­ti­nių vais­tų par­da­vi­mo tvar­kos, to­dėl tai rei­kia ver­tin­ti tei­gia­mai.

Interpeliaciją pateikusi opozicija ministro visų pirma klausė, kodėl esant realioms finansinėms galimybėms atsisakoma didinti atlyginimus medikams. A. Veryga teigia, kad pastarąjį kartą medikų atlyginimai didinti šių metų liepą vidutiniškai 8 proc., o su medikų bendruomene susitarta dėl tolesnio algų didinimo ne mažiau kaip 20 proc. kitais metais.

Iki 2020 metų sveikatos apsaugos ministras žada siekti, kad mediko atlyginimas būtų ne mažiau trijų vidutinių šalies darbo užmokesčio dydžių, o slaugytojo – ne mažiau kaip pusantro vidutinio uždarbio šalyje.

Klausiamas, kodėl nenumatė neigiamų padarinių įteisinus slaptus pirkimus vaistinėse, siekiant patikrinti, ar vaistininkai siūlo pigiausius vaistus, ministras atsakė, kad kilusi sumaištis davė naudos – vaistinėse pradėta laikytis receptinių vaistų pardavimo tvarkos.

Su naująja tvarka pasipylė gyventojų skundai, kad be receptų nebegalima įsigyti vaistų, kuriuos anksčiau pirko laisvai.

„Sveikatos apsaugos ministerijos nuomone, nepaisant nepasitenkinimo, jog vaistinės išduoda (vaistus – BNS) tik gyventojui pateikus receptą, išskyrus numatytas išimtis, turi teigiamą poveikį, nes tokiu būdu yra saugoma Konstitucijoje įtvirtinta vertybė – žmogaus sveikata“, – sakoma atsakyme.

Anot ministro, teigiamai reikia vertinti tai, jog vaistininkai pradėjo laikytis teisės aktų reikalavimų ir išduoda receptinius vaistinius preparatus su receptu.

Atsakyme nurodoma, kad taip pat nebuvo galima nuspėti, jog kils toks didelis žmonių nepasitenkinimas, nes ženklų, kad receptiniai vaistai parduodami laisvai, nebuvo. Pasak A. Verygos, vaistinėse buvo galima patikrinti tik tų vaistų pardavimą, kurių receptai privalomai paliekami vaistinėje, pavyzdžiui, antibiotikų, narkotinių ir psichotropinių vaistų. Jie saugomi nuo mėnesio iki trejų metų.

Interpeliaciją ministrui pasirašė 46 parlamentarai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio, „Tvarkos ir teisingumo“, Socialdemokratų frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės.

Pagal Seimo statutą, inicijuoti interpeliaciją ministrui gali ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Gavęs interpeliaciją Vyriausybės narys privalo ne vėliau kaip per dvi savaites pateikti atsakymus. Apsvarstęs atsakymus Seimas balsuoja, ar jiems pritarti.

Tuo atveju, jei siūloma nepritarti ir ministrui reiškiamas nepasitikėjimas, tokiam sprendimui priimti „už“ balsuoti turi ne mažiau kaip 71 Seimo narys.