Aurelijų Verygą užstojo prezidentūra
Sei­mo opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tų su­lau­kęs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su­lau­kė pre­zi­den­tū­ros pa­lai­ky­mo: „blo­giau yra ne da­ry­ti klai­dų, o nie­ko ne­da­ry­ti“, tei­gia pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė.

„Tikrai tai nėra blogiausias ministras. Labai paprasta taip sakyti: štai blogiausias. Manau, kad daug blogiau yra ne daryti klaidų, o nieko nedaryti“, – antradienį sakė ji Žinių radijui.

Prezidentės patarėja pabrėžė, kad Lietuvoje daug metų kalbėta apie nepamatuotai dideles vaistų kainas, tačiau nė vienai Vyriausybei nepavyko to klausimo išspręsti.

„Tas klausimas labai sunkiai judėjo. Dabar reikia pasakyti, kad tam tikra prasme proveržis įvyko, ministras tikrai ėmėsi šitą klausimą spręsti. Ėmėsi tą klausimą spręsti ministerija dirbdama kartu ir su Valstybės kontrole, Konkurencijos taryba. Šios dvi institucijos labai detaliai išnagrinėjo vaistų kainų situaciją, pateikė labai konkrečius siūlymus, ką reikėtų daryti. Ministerija tikrai pradėjo eiti tuo keliu“, – tvirtino L. Antanavičienė.

Anot jos, dabartinis sveikatos apsaugos ministras bando spręsti sunkius klausimus, kuriuos tikrai reikia spręsti.

„Visada, kada imiesi sudėtingų reformų, sudėtingų klausimų, klausimų, kuriais mes kiekvienas turbūt esame ekspertas, kur kur, o jau medicinoje kiekvienas tos sistemos esame paliesti, žinome, suprantame, turime suprasti, kad čia ir interesų konfliktų yra labai daug. Turbūt nereikia ir labai stebėtis, kad kyla pasipriešinimas, kyla įvairiausi vertinimai, tiek pozityvūs, tiek negatyvūs“, – dėstė prezidentės patarėja.

Ji atkreipė dėmesį, kad įvesti slaptus pirkėjus vaistinėse Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavo Valstybės kontrolė.

„Tai nėra, kad kažką A. Veryga sugalvojo ar susapnavo, tai yra ir kitose šalyse“, – pabrėžė patarėja.

Pasak jos, vaistininkams pradėjus reikalauti receptų receptiniams vaistams, paaiškėjo, kad vaistinės ilgą laiką nevykdė nustatytų tvarkų.

„Manau, reikia žiūrėti, kodėl buvo tokia situacija, kodėl mūsų vaistinės pratino žmones prie vaistų valgymo, kada to turbūt nereikėjo daryti“, – kalbėjo L. Antanavičienė.

Pirmadienį susirinkusi Seimo opozicija nutarė inicijuoti sveikatos apsaugos ministrui interpeliaciją. Planuojama ministrą klausti dėl situacijos su receptiniais vaistais, taip pat dėl sprendimo nuo sausio 1 dienos nekelti atlyginimų medikams, dėl politinio pasitikėjimo asmenų įdarbinimo bei spaudimo Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams trauktis iš pareigų.