Audrys Antanaitis: priešpriešą jau reikia užmiršti
Prieš­prie­šos si­tua­ci­ją, kai pu­sė ko­mi­si­jos na­rių prieš­ino­si jo pa­sky­ri­mui, jau rei­kia už­mirš­ti, ko­mi­si­ja nu­si­tei­ku­si dirb­ti kons­truk­ty­viai, sa­ko nau­ja­sis Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos va­do­vas Aud­rys An­ta­nai­tis.

„Priešpriešos situaciją jau reikia užmiršti, tai, kas buvo iki paskyrimo, buvo viena situacija, dabar yra kita situacija. Dabar mes visi nusiteikę dirbti konstruktyviai ir vykdyti įstatymą, daryti tai, kam esame paskirti į komisiją“, – BNS sakė A. Antanaitis, ketvirtadienį susitikęs su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

VLKK vadovas sakė, kad tai buvo pirmasis mandagumo vizitas, taip pat jis pristatė planuojamus darbus.

„Papasakojau, kaip perėmiau komisiją, kokie numatyti artimiausi darbai. Mes galvojame apie lietuvių kalbos politikos gairių atnaujinimą, lietuvių kalbos plėtros strategijos kūrimą, apie tai, jog aktyviai dalyvausime konstitucinio Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo kūrime, kalbėjomės apie lituanistikos padėtį aukštosiose mokyklose, terminų banką“, – apie susitikimą pasakojo A. Antanaitis.

Prieš balsuojant Seime dėl A. Antanaičio kandidatūros aštuoni iš septyniolikos naujosios VLKK narių abejodami jo kompetencija prašė neskirti komisijos pirmininku. Seimo pirmininkas V. Pranckietis yra pripažinęs, jog nebalsavo už A. Antanaičio kandidatūrą, nes susipriešinimas tarp komisijos vadovo ir jos narių dar nepradėjus darbo apsunkintų jo veiklą.

„Sekretoriate viskas puiku, žmonės profesionalai, priėmė geranoriškai, ir su komisijos narių daugeliu esu kalbėjęs“, – apie darbo pradžią sakė VLKK pirmininkas, anksčiau vadovavęs portalui alkas.lt.

Būtent dėl darbo alkas.lt A. Antanaitis sulaukė daugiausiai kritikos. Šiame portale buvo paskelbtas projektą dėl originalios pavardžių rašybos dokumentuose teikiančių Seimo narių sąrašas – jie išvadinti kalbos išdavikais.

A. Antanaitis teigė su šiuo sąrašu niekaip nesusijęs.

Iki paskyrimo VLKK vadovu A. Antanaitis dirbo portalo alkas.lt, besiskelbiančio propaguojančiu baltiškąją pasaulėžiūrą, leidėju ir redaktoriumi. Jis anksčiau būdamas „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistu kartu dirbo ir europarlamentaro Valentino Mazuronio patarėju, šiam faktui išaiškėjus pareigų atsisakė.