Auditoriai Pravieniškėse pasigedo milijono
Au­di­to Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se – at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je nu­sta­ty­ti pa­žei­di­mai pa­da­rė be­veik mi­li­jo­no eu­rų ža­lą vals­ty­bei, pa­skel­bė pa­ti­kri­ni­mą at­li­ku­sio Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus va­do­vė Do­ri­ta Vi­sal­gie­nė.

„Audito metu nustatyta beveik milijono eurų žala valstybei“, – žurnalistams trečiadienį sakė pareigūnė.

Pasak jos, nuo rugsėjo atliekamame tyrime nustatyta su turto valdymu ir gyvūninės kilmės atliekų šalinimu susijusi žala siekia apie 958 tūkst. eurų.