Atsistatydina VRK narys Darijus Beinoravičius
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) na­rys Da­ri­jus Bei­no­ra­vi­čius Sei­mo Pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

Teisininkas, MRU profesorius, teisėtyrininkas D. Beinoravičius VRK nariu dirbo nuo naujos sudėties patvirtinimo 2017 m. birželio 22 d. Jį į VRK delegavo teisingumo ministrė Milda Vainiutė.

D. Beinoravičiaus prašymą atsistatydinti Seimo Pirmininkas Seimo nariams pristatys artimiausiuose Seimo posėdžiuose.