Atšaukta Registrų centro valdyba
Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė at­šau­kė vals­ty­bės įmo­nės Re­gis­trų cen­tras val­dy­bą ir pa­skel­bė nau­jų kan­di­da­tų į ją at­ran­ką. Nau­jo­ji val­dy­ba tu­rės pa­skir­ti ir nau­ją cen­tro va­do­vą – anks­tes­nis va­do­vas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas bu­vo pri­vers­tas pa­lik­ti pos­tą, au­di­tui at­sklei­dus ne­efek­ty­vų įmo­nės val­dy­mą ir ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mus.

Milda Vainiutė pasirašė tai numatantį įsakymą. Naujoje valdyboje dirbs 6 nariai, pranešė ministerija. Dabartinėje valdyboje buvo 5 nariai, tačiau pastaruoju metu dirbo 3.

„Naujai valdybai teks atsakinga misija – priimti strateginius sprendimus dėl tolesnės įmonės pertvarkos ir modernizuoti ją pagal šiuolaikinės vadybos standartus“, – pranešime spaudai sako M.Vainiutė.

Pasak pranešimo, atranka vyks pagal naują Vyriausybės patvirtintą tvarką – valstybės valdomų įmonių stebėtojų tarybas ar valdybas sudarys ne mažiau kaip pusė nepriklausomų narių. Jais negalės būti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat asmenys, kurių veikla susijusi su tos srities, kurioje veikia įmonė, politikos formavimu.

Kandidatas į Registrų centro valdybą privalo turėti finansų valdymo, finansų analizės ar audito, strateginio planavimo arba įmonės veiklos srities žinių, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų, audito, teisės, vadybos ir žmogiškųjų išteklių srityje.

Atšauktos valdybos kadencija turėjo baigtis 2019-ųjų spalį, jai vadovavo nepriklausomas narys, šildymo sistemų prekybos grupės „Vilpra“ pagrindinis akcininkas Algirdas Stasys Vėgėlė, kurio sūnus Ignas yra Advokatų tarybos pirmininkas. Valdyboje taip pat dirbo „Danske Bank“ Lietuvos filialo vadovo postą paliekantis Gintautas Galvanauskas ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas, investicijų bendrovės „Avestis“ akcininkas Š.Kliokys.

Po to, kai viešojoje erdvėje pasklido informacija apie galimus Š.Kliokio ryšius su „Alna“, M.Vainiutė paprašė teisėsaugos informacijos.

Š.Kliokys per jo verslo partnerį Rytį Jakaitį yra susijęs su „Alnos“ grupe ir jos vadovais. R.Jakaičio žmona yra „Alna group“ valdybos narė bei kelių grupės įmonių vadovė Justina Milaknytė, o abu sutuoktiniai yra netiesioginiai Š.Kliokio kontroliuojamo „Avesčio“ akcininkai.

„Alnos“ grupės įmonės nuo 2003 metų yra laimėjusios 15,7 mln. eurų vertės Registrų centro užsakymų, o nuo Š.Kliokio paskyrimo 2015 metų spalį – apie 3,6 mln. eurų.

Šiuo metu Registrų centrui laikinai vadovauja Vaidas Valikonis. 20 metų įmonei vadovavusiam K. Sabaliauskui šalių susitarimu pasitraukus iš pareigų, šiemet gegužę buvo paskelbtas naujojo vadovo konkursas, tačiau jį laimėjęs advokatas Gintautas Bartkus atsisakė pareigų, o antrą vietą užėmęs Arvydas Bagdonavičius į jas nepaskirtas, kol Seimo Antikorupcijos komisija tiria elektroninės sveikatos sistemos e-sveikata projekto įgyvendinimą. Už šį projektą centre buvo atsakingas A.Bagdonavičius.

M. Vainiutė opozicijai yra sakiusi, jog pagrindinė K.Sabaliausko atleidimo priežastis yra vasarį pateikta neigiama Registrų centro veiklos audito išvada – auditas atskleidė neefektyvų įmonės valdymą ir galimus piktnaudžiavimus.