Atšaukė ekstremalią padėtį
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­šauk­ti eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją, per­nai spa­lį pa­skelb­tą dėl di­de­lių liū­čių ir jų pa­da­ry­tos ža­los ūki­nin­kams. At­šauk­ti eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją pa­siū­lė ko­vo pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sy­bės eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja.

Ekstremali situacija valstybės mastu buvo paskelbta praėjusių metų spalio mėnesį, nes rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais šalyje iškritusių kritulių kiekis keliskart viršijo daugiametį vidurkį ir padarė žalos ūkininkams. Žemės ūkio ministerijos duomenimis, dėl gausių kritulių žemdirbiai patyrė apie 40 mln. eurų nuostolių.

Europos Komisija sausį skyrė 9,21 mln. eurų nuo liūčių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams, tiek pat galės išmokėti ir Vyriausybė, nors tokia nacionalinė parama šių metų biudžete nėra numatyta.