Atleistas NŽT vadovas Danielius Kuprys skundžia VTEK sprendimą
Bu­vęs Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vas Da­nie­lius Kup­rys teis­mui aps­kun­dė spren­di­mą at­leis­ti jį iš par­ei­gų.

Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė BNS patvirtino, kad D. Kuprio prašymas gautas rugsėjo 22 dieną. Per savaitę teismas apsispręs, ar priimti jį nagrinėti.

Danielius Kuprys/ kmintys.lt nuotrauka

Iš NŽT vadovo pareigų D. Kuprys atleistas rugpjūčio 21 dieną – po to, kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pareiškė, kad jam nuolat kyla interesų konfliktas, nuomojantis žemės sklypus 13-oje iš 50 NŽT padalinių prižiūrimų teritorijų.

Vienu metu ūkininkaujantis ir NŽT vadovaujantis D. Kuprys nuomojasi maždaug 55,4 hektaro žemės iš valstybės skirtinguose regionuose.

Šiuo metu žemės ūkio ministerija ieško naujo NŽT vadovo.