Asmens dokumentai laikinai neišduodami
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad dėl tech­ni­nių ge­di­mų lai­ki­nai su­tri­ko as­mens do­ku­men­tų iš­da­vi­mas.

„Asmens duomenų išrašymo centras tikina, kad mašinų darbą pavyks atstatyti iki vakaro“, – rašoma pranešime.

Anot ministerijos, asmens dokumentų gamybos mašinos skaičiuoja jau antrą dešimtį, iki šiol įrangai atnaujinti nebuvo skiriama pinigų.

Šiemet numatytos lėšos naujai įrangai įsigyti. VRM teigia, kad ji Lietuvą gali pasiekti antroje metų pusėje.