Artūro Skardžiaus žmonos viza į Baltarusiją pasirūpino Seimo kanceliarija
Pri­va­čių vers­lo in­te­re­sų Bal­ta­ru­si­jo­je tu­rin­čio so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus žmo­nos il­ga­lai­ke vi­za į Bal­ta­ru­si­ją rū­pi­no­si Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja. Tai pa­aiš­kė­jo tre­čia­die­nį, A. Skar­džiaus šei­mos in­te­re­sus ener­ge­ti­ko­je ana­li­zuo­jan­čiai An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai tę­siant liu­dy­to­jų apk­lau­są.

Komisijos vadovas Vitalijus Gailius sako, kad Seimo kanceliarija neturėtų rūpintis Seimo narių žmonų vizomis į trečiąsias šalis.

„Nemanau, kad Seimo kanceliarija turėtų rūpintis Seimo narių žmonom. Bet čia mano nuomonė. Nemanau, kad Seimo kanceliarija turėtų rūpintis mano ar kito Seimo nario žmonos vizomis į trečiąsias šalis“, – teigė komisijos vadovas.

Jis tikisi, kad situaciją išanalizuos Seimo kanclerė.

V.Gailius prašė į posėdį atvykusio Snieguolės Skardžiuvienės advokato Augustino Vaičiūno pateikti daugiau informacijos apie vizos suteikimo aplinkybes.

Komisijos duomenimis, S. Skardžiuvienei, skirtingai negu kitoms Seimo narių žmonoms, viza buvo parūpinta „per Seimo kanceliariją ir Užsienio reikalų ministeriją“.

A.Vaičiūnas aiškino, kad S. Skardžiuvienė ketino vykti į kaimyninę šalį kartu su vyru Seimo nariu.

„Buvo organizuojamas jos sutuoktinio (A.Skardžiaus – BNS) vizitas į Baltarusiją, į ekonomikos forumą. Buvo ketinimas jai, kaip sutuoktinei, vykti kartu į Baltarusiją, bet ne į tą forumą, o aplankyti Gardiną, kur dabar žmonės važiuoja be vizų. Bet ji negalėjo vykti kartu ir toje kelionėje nedalyvavo“, – kalbėjo advokatas.

Dabar S. Skardžiuvienės viza jau nebegalioja.

Po posėdžio V.Gailius žurnalistams pranešė, kad Seimo Tarptautinių ryšių skyrius yra kreipęsis į Užsienio reikalų ministeriją, kad ši parūpintų ilgalaikę vizą S. Skardžiuvienei.

„O motyvai nurodyti, kad Skardžiui reikia vykti kaip parlamentinės draugystės su Baltarusija grupės pirmininkui į Baltarusiją ir šalia to nurodyti kanceliarijos pareigūnas ir ponia Skardžiuvienė“, – teigė V.Gailius.

Jis negalėjo pasakyti, kodėl S. Skardžiuvienei buvo išduota ilgalaikė viza ir ar ji ja naudojosi.