Artūro Skardžiaus šeimos verslo brūzgynai
Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, ti­rian­čiai par­la­men­ta­ro Ar­tū­ro Skar­džiaus šei­mos in­te­re­sus ener­ge­ti­ko­je, ne­pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, ar įmo­nė „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“ už že­mės nuo­mą A. Skar­džiaus šei­mai mo­ka dau­giau nei ki­tiems skly­pų sa­vi­nin­kams.

„Renovacijos partnerių“ vadovė Rūta Breidokienė komisijos nariams atsisakė atskleisti šią informaciją, teigdama, kad ji yra konfidenciali. Ji taip pat neatsakė, ar A. Skardžiaus šeimai yra numatyta skirtinga nuomos kainos apskaičiavimo tvarka.

Komisijos vadovas Vitalijus Gailius klausė, ar A. Skardžiaus šeimos sklypo nuomos kainos dydis priklauso nuo elektros, kurią pagamina toje žemėje pastatytos vėjo jėgainės, supirkimo tarifo.

„Tai yra kainodaros klausimas, o mūsų kainodara yra įmonės komercinė paslaptis,“ – tvirtino R. Breidokienė.

„Kiti nuomininkai pradeda bruzdėti, klausti, kodėl jiems kitaip“, – pridūrė advokatas Virginijus Bitė.

Komisija paprašė šią informaciją pateikti raštu.

Pasak R. Breidokienės, ji „Renovacijos partneriams“ vadovauja nuo 2012 metų, o 2007 metais, kai buvo sudaryta nuomos sutartis, įmonėje nedirbo. R. Breidokienė taip pat neatsakė, kas yra „Renovacijos partnerių“ akcininkai.

„Nenoriu suklysti atsakydama į klausimą. Registrų centre yra visa informacija. Vienas yra juridinis, o kitas – fizinis asmuo“, – teigė ji, bet nepatvirtino, kad tarp akcininkų yra jos tėvo įmonė.

Komisijos nariai aiškinosi, kodėl A. Skardžiaus žmona maždaug prieš 12 metų Šilutės rajone įsigytą maždaug 28,6 ha sklypą „Renovacijos partneriams“ išnuomojo ir gauna kelis kartus didesnę kainą nei kaimynai. Dabar šiuos sklypus iš „Renovacijos partnerių“ nuomojasi įmonė „Naujoji energija“.

R. Breidokienė yra A. Skardžiaus šeimos draugo Romualdo Patalavičiaus dukra. R. Patalavičiaus įmonė „Enga“ 2015 metais iš buvusio Baltarusijos valstybinio koncerno „Belenergo“ vadovo Sergejaus Belyj įsigijo 80 proc. Baltarusijos įmonės „Investenergostroj“ akcijų, vėliau dalis jų (40 proc.) atiteko A. Skardžiaus žmonai Snieguolei ir R. Patalavičiaus sūnaus draugo tėvui Rusijos piliečiui Rustemui Nigmetzianovui, turinčiam leidimą gyventi Lietuvoje (abiem po 20 proc.).