Ar socialdemokratams iš tiesų gresia skilimas?
„Pro­ce­sas yra taip to­li pa­žen­gęs, kad na­tū­ra­liai skils da­lis par­ti­jos ir pri­si­jungs prie mū­sų“, – prieš ke­lias die­nas žur­na­lis­tams kal­bė­jo Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis, pa­si­ra­šęs su­si­ta­ri­mą su „vals­tie­čiais“ su­da­ry­ti frak­ci­jų koa­li­ci­ją ir taip iš­sau­go­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą. LRT.lt ban­dė aiš­kin­tis, ar iš ti­krų­jų So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai gre­sia ski­li­mas.

Šeštadienį socialdemokratų etikos sargai svarstys vadinamuosius Seimo frakcijos „bolševikus“, kurie, nepaklusę partijos tarybos sprendimui trauktis iš valdančiosios koalicijos, nusprendė nenutraukti saitų su „valstiečiais“.

Visi jie Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio išvakarėse net neabejojo, kad bus pašalinti iš partijos.

„Kai išmes, tada ir pavadinimą (galimai naujos partijos – LRT.lt) sugalvosim“, – teigė A. Palionis, paklaustas, kokiu pavadinimu gali būti steigiama nauja partija iš galbūt socialdemokratų gretas paliksiančių jos narių.

Kreipėsi į partiečius tikėdamiesi paramos?

Rugsėjo 27 d. su „valstiečiais“ pasukusi Seimo socialdemokratų frakcijos dalis kreipėsi į partiją, išplatindama pareiškimą, kuriuo nedviprasmiškai bandė patraukti į savo pusę bent jau dalį partijos skyrių.

Pareiškime tvirtinama, kad naujasis partijos lyderis Gintautas Paluckas tikslą pasiekė: „Skyriai išreiškė nuomonę, Taryba nutarė. Bet kokia kaina? Skaldymo. Partijos pirmininko užduotis ir meistriškumas yra vienyti partiją, o ne ją skaldyti. Tai aksioma. Politinė partija, kuri nesiekia būti valdžioje, neišnaudoja visų galimybių įgyvendinti savo tikslus – neverta nei pagarbos, nei pasitikėjimo. Apie kokį pasitikėjimą partijai ateityje galima kalbėti, kai tik pradėjus dirbti koalicijoje, neišsėmus visų galimybių, nepakovojus dėl savo vertybių praktinio įgyvendinimo, atsisakoma savo įsipareigojimų, bėgama nuo atsakomybės, vaikantis tariamų populiarumo reitingų išėjus į opoziciją.“

Kai kurie socialdemokratai prasitarė, kad G. Palucko pozicijos nepalaikantys Seime dirbantys partiečiai kreipėsi į partijos skyrius, taip pat prašydami paramos ir ragindami juos prisijunti prie Seimo frakcijos.

Tačiau Seimo vicepirmininkė Irena Šiaulienė neigė, kad toks kreipimasis buvęs: „Tokio kreipimosi nebuvo. O A. Palionis tik pasakė, kad, jeigu viskas gilės, galimas partijos skilimas. Bet šis jo pareiškimas labiau raginimas atsikvošėti, nei kokie praktiniai veiksmai.“

Skils partija ar ne, pasak I. Šiaulienės, priklausys nuo to, kaip bus įgyvendinamas drastiškas partijos lyderio G. Palucko planas Seime įkurti kitą socialdemokratų frakciją.

Ji įsitikinusi, kad net po šeštadienį įvyksiančio partijos etikos sargų posėdžio dar nebus aišku, kaip toliau vystysis veiksmas: „Etikos ir procedūrų komisijos sprendimas bus tik rekomendacinio pobūdžio. Po to turės būti sušauktas prezidiumo posėdis. Mes visi (socialdemokratai, dirbantys Seime – LRT.lt) esame prezidiumo nariai. Todėl galutinį sprendimą turės priimti partijos taryba.“

I. Šiaulienė tvirtino, kad partijos frakcijos Seime dalis, nusprendusi toliau dirbti su „valstiečiais“ valdančiojoje daugumoje, sulaukusi ir dalies partijos skyrių, ir visuomenės palaikymo. Priešingu atveju esą panašaus sprendimo nebūtų buvę.

Č. Juršėnas tikisi, kad skilimo nebus

Maždaug prieš savaitę, bendraudamas su LRT.lt, socialdemokratų garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas neneigė, kad situacija partijoje – itin sudėtinga, ir išgelbėti ją iš krizės galėtų tik protingas kompromisas.

„Kol kas kompromisas nerastas. Kas ten žino, ar iki šeštadienio pavyks rasti. Bandoma. Kompromiso paieškose pats nepadalyvauju, bet, kai paklausia, patariu“, – trečiadienį LRT.lt sakė politikos ir socialdemokratų veteranas.

Puikiai išmanantis socialdemokratų statutą, Č. Juršėnas tvirtino, kad nėra jokių galimybių, kad prie dalies partijos frakcijos Seime prisijungtų ir dalis partijos skyrių: „Galimybių tam jokių nėra, bet pasamprotavimų yra. Juk žodžio laisvės neuždrausi. Laukim šeštadienio. Bus nemalonumų, bet partija neturėtų skilti.“

Partijos lyderis irgi aiškinsis komisijai

„Partija tikrai neskils. Tam nėra jokių galimybių. Tai – iš piršto laužti samprotavimai“, – LRT.lt tvirtino G. Paluckas.

Paklaustas, koks kompromisas galėtų vėl suvienyti partijos frakciją Seime ir numalšinti aistras visoje partijoje, lyderis įsitikinęs, kad viskas įmanoma: „Tačiau – tik įgyvendinus partijos tarybos sprendimą trauktis iš valdančiosios daugumos su „valstiečiais“, o tada jau galėtume kalbėtis apie bendrą darbą ir ateitį.“

Kokį sprendimą šeštadienį galėtų priimti partijos Etikos ir procedūrų komisija maištautojų atžvilgiu, G. Paluckas svarstyti nepanoro: „Juk mane komisija taip pat kviečia ant kilimo, ir aš pats turėsiu paaiškinti susidariusią situaciją.“