Ar Seimo nariams reikia didesnių algų?
Sei­me svars­to­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jams, tei­sė­jams, par­ei­gū­nams, taip pat – ir par­la­men­ta­rams. Po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis sa­ko, kad da­bar­ti­niai Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mai yra adek­va­tūs.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytojo M. Jastramskio teigimu, nenorėtumėme, kad Seimo narys uždirbtų labai mažai, nes padidėtų korupcijos rizika. „Ir nežiūrint to, ką sako užstalinės politologijos teorijos („visi vagiai“ ir taip toliau), tai labai sudėtingas darbas, kurį gali dirbti tik reto sukirpimo ir sugebėjimų žmonės (kiek ten sugebančių ir dirbančių iš tiesų – atskiras klausimas)“, – feisbuke rašo politologas.

Anot M. Jastramskio, lyginant su vidutinėmis pajamomis, tenkančiomis vienam Lietuvos gyventojui, mūsų parlamentarų baziniai atlyginimai yra 2,25 kartus didesni. Remiantis Airijos naujienų portalo thejournal.ie duomenimis, pagal tokią statistiką esame 12-toje vietoje iš Europos Sąjungos valstybių. Lietuvos rodiklis vos didesnis už visų šalių vidurkį, siekiantį 2,23.

„Mums toli iki italų politikų, kurie parlamente uždirba daugiau nei keturis kartus, nei patys italai. Tačiau verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad realios vidutinės pajamos Lietuvoje dėl socio-ekonominės nelygybės gali būti mažesnės, nei oficialus skaičius. Taigi, pagrindo didinti tikrai nėra. Mažinti – irgi nelabai“, – apie Seimo narių algas rašo M. Jastramskis.