Aptars popiežiaus vizitą į Lietuvą
Rug­sė­jį į Lie­tu­vą at­vyk­sian­čio po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­to de­ta­les ap­tars Sei­mo pir­mi­nin­kas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) di­rek­to­re Dia­na Varnaite

„Su departamento vadove bus kalbama, kad reikia sutvarkyti bažnyčių, kuriuose lankysis popiežius, išvaizdą. Tarp jų – Vilniaus arkikatedros pamatus, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką“, – BNS sakė Seimo vadovo atstovė spaudai Karolina Frolovienė.

Anot jos, su D. Varnaite taip pat norima aptarti kitų paveldo statinių būklę, galimybes tvarkyti Seimo fontaną.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis kitų metų rugsėjį. Jis bus antrasis Šventasis Tėvas, viešėjęs Lietuvoje. Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje lankėsi 1993 metais.