Apie per sprogimą Londone nukentėjusius lietuvius neturima duomenų
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri duo­me­nų apie per sp­ro­gi­mą Lon­do­no me­tro nu­ken­tė­ju­sius lie­tu­vius. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja dėl šio in­ci­den­to, ku­ris Lon­do­no po­li­ci­jos ti­ria­mas kaip te­ro­ris­ti­nis, su­si­sie­kė su am­ba­sa­da Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Šiuo me­tu ne­tu­ri­ma duo­me­nų, kad per spro­gi­mą bū­tų nu­ken­tė­ję Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

„Smerkiame šį teroristinį incidentą ir reiškiame solidarumą su Jungtinės Karalystės žmonėmis ir vyriausybe. Stiprybės visiems nukentėjusiems. Turime išlikti vieningi ir toliau bendradarbiauti kovojant su terorizmu“, – pabrėžė ministras L. Linkevičius, reaguodamas į šį rytą pietvakarių Londono metro stotelėje Parsons Green įvykusį sprogimą.

Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems Londone, būti budriems, patariama vengti Parsons Green metro stoties prieigų. Šalyje besilankantys asmenys privalo su savimi visuomet turėti galiojančius asmens tapatybės ir kelionės dokumentus. Užsienio reikalų ministerija ragina piliečius atidžiai sekti Jungtinės Karalystės institucijų skelbiamas rekomendacijas bei jomis vadovautis.

Bendrasis pagalbos telefono numeris Jungtinėje Karalystėje – 112 (arba 999).

Oficialus Londono policijos tinklapis: https://www.met.police.uk/news/parsons-green-incident/

Naujausią informaciją taip pat sekite Londono policijos Twitter paskyroje @metpoliceuk.

Nelaimės atveju Lietuvos piliečiai gali kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją visą parą veikiančiu telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt, su ambasada Londone galima susisiekti telefonu +44(0) 7388 994 717 arba el. paštu amb.uk@urm.lt. Atnaujinta informacija apie įvykio detales nuolat skelbiama ir ambasados Facebook paskyroje @ambasadaJK.