Antikorupcijos komisija: e. sveikatos kūrėjai iš jos užsidirbo
Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja nu­ta­rė, kad vi­si trys elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos pro­jek­to, eta­pai bu­vo įgy­ven­din­ti ne­tin­ka­mai – sis­te­ma iki šiol ne­pa­sie­kė tiks­lų ir ne­tei­kia ko­ky­biš­kų pa­slau­gų. E. svei­ka­tos pro­jek­tą pa­sta­rai­siais me­tais įgy­ven­di­na Re­gis­trų cen­tras, ku­rio val­dy­mas ne­se­niai per­duo­tas Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

Pasak Antikorupcijos komisijos vadovo Vitalijaus Gailiaus, buvę Sveikatos ministerijos pareigūnai, pradedant „darbiečių“ deleguotu ministru Žilvinu Padaiga (2004–2006 metais buvo ministras ir 2004–2008 metais – Seimo narys), sukūrė tokią sistemą, kuri galbūt leido pelnytis tiems patiems asmenims.

„Jie ir įsteigė juridinius asmenis, kurie iš esmės ir diegė tą sistemą sveikatos priežiūros įstaigose, vykdė mokymus ir iki šiol tą sistemą diegia. Kalbame apie tuos pačius politinio pasitikėjimo pareigūnus, kurie buvo atsakingi už projekto rengimą – ministras, sekretoriai Haroldas Baubinas, Saulius Janonis, buvęs ministerijos sveikatos projektų vadovas ir technologijų skyriaus specialistas Evaldas Dobravolskas“, – komisijai ketvirtadienį patvirtinus elektroninės sveikatos sistemos diegimo tyrimo išvadas, BNS teigė V. Gailius.

Pasak jo, Generalinė prokuratūra jau yra pradėjusi viešojo intereso gynimo procedūrą, siekdiant nustatyti žalos mastą ir ją išieškoti iš kaltų asmenų.

„Ar pagal mūsų surinktą medžiagą pradės ikiteisminius tyrimus, čia jau jų (prokurorų – BNS) klausimas“, – teigė jis.

Komisija taip pat konstatavo, kad prokuroras Erikas Vaitiekūnas, 2008 metais nutaręs netirti Valstybės kontrolės nustatytų pažeidimų, kurie galbūt padarė žalos valstybei, pasielgė neatsakingai – tai lėmė nebaudžiamumą kituose etapuose.

E. Vaitiekūnas 2010 metais buvo atleistas iš prokuratūros, įtariant kyšininkavimu kitose bylose.

Susisiekimo ministerija šią savaitę paskelbė inicijuojanti milijoninės vertės e. sveikatos sistemos kūrimo patikrinimą.

Europos Sąjungos remiamas e. sveikatos projektas įgyvendinamas nuo 2005 metų, investicijos į jį siekė 40 mln. eurų. Sistema turėjo skaitmenizuoti pacientų duomenis – ligos istorijos įrašus, receptus, gydymą, tyrimų rezultatus, sudaryti galimybę keistis šiais duomenimis tarp gydymo įstaigų.

Šiuo metu vyksta ketvirtasis projekto etapas, jam reikės dar per 28 mln. eurų.