Ant ambasados Berne durų kabins spyną
Nuo at­ei­nan­čių me­tų rugp­jū­čio ne­be­liks Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Švei­ca­ri­jo­je, kur šiuo me­tu gy­ve­na apie 2 tūkst. lie­tu­vių. Šis spren­di­mas – Vy­riau­sy­bės sie­kis op­ti­mi­zuo­ti dip­lo­ma­ti­nį ša­lies at­sto­va­vi­mą.

Užsienio reikalų ministerija (URM) siūlo likviduoti Lietuvos ambasadą Šveicarijoje. URM teigimu, politinės veiklos apimtis Šveicarijoje nėra didelė, aukštų pareigūnų vizitai organizuojami vidutiniškai kas trejus metus. Atlikti Lietuvos diplomatinio atstovavimo tinklo analizę ir teikti pasiūlymus dėl jo pertvarkos numatyta Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane. Pačią reformą ketinama įgyvendinti kadencijos pabaigoje, 2020 metų antroje pusėje

Ekonominiai ryšiai silpni

URM atkreipė dėmesį, kad ekonominėje srityje abiejų šalių prekybinių mainų apimtis nepasiekė iki 2008-ųjų ekonominės krizės buvusio lygmens. 2008 metais prekybos apyvarta sudarė 231,1 mln. eurų, 2012 metais – 141,6 mln. eurų, 2016 metais – 192,8 mln. eurų. Tiesioginių Šveicarijos investicijų Lietuvoje apimtis taip pat mažėja: 2014 metais – 490,2 mln. euro (9 vieta), 2015 metais – 488,1 mln. euro (9 vieta), 2016 metais – 374,1 mln. euro (12 vieta). Šveicarijos piliečiai Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkoje pastaraisiais metais sudarė 0,5 proc. – apie 8 tūkst. turistų per metus.

Tačiau, anot URM, konsulinių paslaugų poreikis Šveicarijoje ir bendradarbiavimas su lietuvių bendruomene išlieka reikšmingas. Šveicarijos migracijos sekretoriato duomenimis, 2016 metų pabaigoje šalyje oficialiai gyveno 2156 lietuviai. Ambasada aptarnauja ne tik Lietuvos piliečius, esančius Šveicarijoje, bet ir Lietuvos piliečius iš pietų Vokietijos, Prancūzijos, Italijos. Pagrindinės ambasados Šveicarijoje teikiamos konsulinės paslaugos yra kelionės dokumentų išdavimas (apie 200 per metus, šių dokumentų poreikis labai augo 2013–2016 m., tačiau šiuo metu stabilizavosi), civilinės metrikacijos dokumentų tvarkymas (apie 80 per metus) ir notariniai veiksmai (40 per metus). Pastaruoju metu kiekvienais metais ambasada surinkdavo daugiau nei 17 tūkst. eurų konsulinio mokesčio.

Be pagalbos neliks

Nuo 2018 –ųjų rugpjūčio 1 dienos likvidavus ambasadą, bus siekiama išlaikyti esamą bendradarbiavimo su Šveicarija lygį. Atsižvelgiant į kitų valstybių praktiką iki ambasados likvidavimo bus priimtas sprendimas dėl atstovavimo Lietuvai akredituojant Lietuvos ambasadą, įsteigtą vienoje iš kaimyninių šalių, arba paskiriant Lietuvoje reziduojantį ambasadorių. Konsulinę veiklą numatoma vykdyti įsteigiant konsulinę įstaigą Ženevoje.

Likvidavus ambasadą nesitikima, kad susilpnės Lietuvos bendradarbiavimas su Šveicarija, nes klausimai, susiję su Europos Sąjunga, tarptautinio saugumo ir kiti aktualūs klausimai yra sėkmingai derinami per Lietuvos nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje, nuolatinę atstovybę prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, o dvišalių santykių aktualijos gali būti aptartos ministrų susitikimų tose organizacijose metu. Dvišalius ekonominius, kultūrinius klausimus bus galima spręsti per Lietuvos garbės konsulinius pareigūnus šioje valstybėje.

Įvertinus ambasados Šveicarijoje uždarymo išlaidas, numatoma, kad 2018 metais bus sutaupyta iki 300 tūkst. eurų.

Daugiausia ambasadų Europoje

Šiuo metu Lietuva užsienio valstybėse turi 39 ambasadas, veikiančias keturiuose žemynuose. Daugiausia jų – 27 – mūsų šalies interesams atstovauja Europos šalyse. Tarp toliausiai nuo Lietuvos nutolusių mūsų šalies atstovybių – esančios Japonijoje, Kinijoje, Indijoje, PAR.

Taip pat mūsų šalis turi šešias nuolatines atstovybes prie įvairių tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, NATO, UNESCO ir panašiai.

Šešiuose miestuose – San Paule, Čikagoje, Niujorke, Los Andžele, Almatoje, Sankt Peterburge, taip pat Kaliningrade veikia Lietuvos generaliniai konsulatai. Dar trijuose užsienio valstybių miestuose – Seinuose, Sovetske ir Valensijoje – dirba mūsų šalies konsulatai, o Ramaloje – Lietuvos ryšių su Palestina biuras.