Andrius Kubilius: Kazuistika svarbiau nei realūs žmonės
Ket­vir­tį am­žiaus Sei­me dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tei­gia ne­nus­to­jan­tis ste­bė­tis val­džios abe­jin­gu­mu žmo­nių prob­le­moms. Šį kar­tą – iš­ei­vi­jos.

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario A. Kubiliaus pyktį iššaukė šiandieninis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) sprendimas nepritarti jo ir kelių kitų parlamentarų – Gedimino Kirkilo, Mindaugo Puidoko ir Arūno Gelūno projektui dėl Pilietybės įstatymo patikslinimo.

Seimo nariai teikė įstatymo pataisas, kuriomis siūlė įtvirtinti politinę valią, jog asmuo, kuris turėjo Lietuvos pilietybę bet kuriuo laikotarpiu iki 1940 metų birželio 15 dienos arba jų palikuonys turi teisę susigrąžinti Lietuvos pilietybę, kartu išsaugodami dabar turimą kitos šalies pilietybę.

Pasak A. Kubiliaus, po paskutinio Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo šių metų spalį, visi litvakai ar jų palikuonys (taip pat ir lietuviai), iš Lietuvos pabėgę dėl artėjančios Hitlerio grėsmės kokiais 1938–1939 metais, norėdami atstatyti Lietuvos pilietybę turės įrodyti, kad jų ar jų protėvių lietuviška pilietybė galiojo iki pat 1940-ųjų birželio 15 dienos.

„Iki šiol Migracijos departamentas tokių įrodymų nereikalavo. Tokia buvo ir ligšiolinė įstatymų leidėjų valia, kad tokių įrodymų nereikia reikalauti. Deja, po minėto teismo sprendimo (mano įsitikinimu, nelogiško ir prieštaraujančio įstatymo leidėjo suformuluotai doktrinai), Migracijos departamentas pradėjo reikalauti tokių biurokratinių įrodymų. Su kolegomis bandėme šią žalingą teisinę kazuistiką išspręsti, deja, Seimo Teisės departamentas ir Teisės komitetas su Agne Širinskiene priešakyje nutarė, kad kazuistika yra svarbiau nei realūs žmonės“, – piktinasi A. Kubilius. Jos žodžiais, „pasirodo, kad Lietuvoje įstatymus leidžia ne Seimas, o teismai, nes jie gali priimti sprendimus visai priešingus įstatymo leidėjo sumanymui, ir jų sprendimai turi aukštesnę galią nei įstatymų leidėjo valia ir ketinimai“ . „Bent prie šitos valdančiųjų daugumos...“, – savo asmeninėje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ priduria konservatorius.