Andriui Kupčinskui politika primena amerikietiškus kalnelius
Apie pa­si­trau­ki­mą iš Sei­mo šią po­pie­tę pra­ne­šu­sio kon­ser­va­to­riaus Ta­do Lan­gai­čio vie­tą Sei­me ke­ti­na užim­ti pir­mas už brūkš­nio par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­še li­kęs Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys And­rius Kup­čins­kas.

A. Kupčinskas prisipažino, kad žinia apie partijos kolegos T. Langaičio sprendimą atsisakyti Seimo mandato jam buvo staigmena. Todėl minties, kad jis pats dabar gali patekti į Seimą, dar gerai nesuvokiąs. „Šio pusmečio veiklas ir darbus planavau kitaip. Viskas nutiko labai netikėtai. Kad esu už brūkšnio, žinomas faktas, kai kurie kolegos juokaudami vis primindo. Tačiau, maniau, kad gal po Europos Parlamento rinkimų gali būti permainų“, – LŽ sakė knygų mugėje skambučio užkluptas A. Kupčinskas. Jis patikino esąs pasiryžęs keisti veiklos kryptį ir ateiti į Seimą. „2016-ųjų Seimo rinkimuose šiek tiek pritrūko sėkmės. Bet politika – kaip tie amerikietiški kalneliai – aukštyn, žemyn. Per tuos 18 metų, kai 2000 metais buvau išrinktas Kauno miesto tarybos nariu, gerai tą įsisąmoninau. Vieni rinkimai pasiseka, kiti – ne, o gyvenimas nestovi vietoje, todėl nereikia „užsiciklinti“. Reikia mokėti susigyventi su vienomis ar kitomis pareigomis“, – sakė A. Kupčinskas.

Kauno miesto meru jis buvo dvi kadencijas – 2007–2015 metais. Šiuo metu A. Kučinskas, be posėdžių miesto taryboje, užsiima individualia veikla (informacinė, konsultacinė veikla, konferencijų organizavimas), taip pat yra krašto apsaugos karys savanoris. „Laiko apsiprasti dar yra – kol įvyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis, kol duosiu priesaiką“, – kalbėjo A. Kupčinskas. Seime jam artimiausi būtų ekonomikos, finansų, vietos savivaldos reikalai. Kovo 20 dieną A. Kupčinskui sukaks 43 metai. „Lyg ir dovaną gavau“, – šmaikštavo būsimasis Seimo narys.